Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

Zpětná vazba

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Zpětná vazba

Z důvodu epidemiologické situace je možné poskytnout zpětnou vazbu pouze formou standardizované online konzultace v MS Teams.
Za účelem pomoci zájemcům o úspěšné vykonání zkoušky podle NATO STANAG 6001 poskytuje Oddělení testování CJV UO zpětnou vazbu kandidátům, kteří opakovaně (minimálně dvakrát za sebou) neuspěli v písemném a/nebo ústním projevu. 

Zpětná vazba se poskytuje pouze k dovednosti mluvení a psaní při úrovni jazykové zkoušky SLP 2222 a SLP 3333. Lze o ni písemně zažádat, pokud kandidát již dvakrát neuspěl, a to nejpozději do 3 měsíců od konání předchozí jazykové zkoušky. Vždy musí jít o stejnou úroveň zkoušky. Zpětná vazba se poskytuje VÝHRADNĚ formou standardizované osobní konzultace na CJV UO Brno, kasárna Černá Pole, třída  Gen. Píky 2, budova 17. Zpětná vazba se neposkytuje účastníkům zkoušky úrovně 1.

 

Postup při žádosti o poskytnutí zpětné vazby

  1. Zájemce zašle vyplněnou žádost o zpětnou vazbu na Studijní skupinu Oddělení vnitřní správy CJV UO (cjv-studijni@unob.cz).
  2. Přesný termín konzultace bude žadateli sdělen e-mailem a uskuteční se zpravidla do jednoho měsíce od podání žádosti.
  3. Pokud se zájemce o zpětnou vazbu ke konzultaci bez omluvy nedostaví, další konzultace mu poskytnuta nebude.

 

 

Ke stažení: Vzor žádosti o zpětnou vazbuZa obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme