Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Pracoviště CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště CJV

Pracoviště Brno


V posádce Brno je soustředěna největší část pracovníků a pracovišť CJV.  Brněnská pracoviště CJV zahrnují ředitelství, Oddělení vnitřní správy, Oddělení testování, Úsek hlavního metodika, Odbor vysokoškolské výuky, Oddělení anglického jazyka (vysokoškolská výuka), 2. oddělení anglického jazyka (rezortní výuka) Odboru rezortní výuky, Skupinu německého jazyka, Skupinu francouzského jazyka a Skupinu ruského jazyka.

Ředitelství, sídlící v kasárnách Černá Pole, odpovídá za řízení centra jako celku a komunikaci se subjekty mimo CJV, včetně zadavatele – SST MO.

Oddělení vnitřní správy zajišťuje materiální a organizační podporu všech pracovišť CJV, včetně vedení studijní agendy, sídlí obdobně jako Oddělení testování, Úsek hlavního metodika  a 2. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky  v kasárnách Černá Pole.

Odbor vysokoškolské výuky spolu s Oddělením anglického jazyka působí v objektu Kounicova 44; Skupina francouzského jazyka, Skupina německého jazyka a Skupina ruského jazyka pak v kasárnách Šumavská.

 Pracoviště Olomouc


Jazykové pracoviště v Olomouci tvoří 1. oddělení  anglického jazyka Odboru rezortní výuky CJV. Dle požadavků rezortu MO zabezpečuje jazykové vzdělávání  s prioritou anglického jazyka v kurzech intenzivních, zdokonalovacích, udržovacích a terminologických.

Dále zajišťuje pretestace ALCPT nejen před nástupem do kurzu, ale i v externích termínech a v případě poptávky i tlumočení a překlady pro rezort.

Pracoviště Olomouc se nachází v objektu areálu chirurgie VN Olomouc na adrese Pasteurova 13. Budovu společně sdílí s Oddělením pro výběr personálu MO. Mimo 6 základních učeben se na pracovišti nachází poslechová  a počítačová laboratoř a v neposlední řadě v roce 2015 otevřené centrum pro samostudium (sac.olomouc@seznam.cz), které je otevřeno nejen pro vojenskou veřejnost v posádce Olomouc. K 1.oddělení AJ náleží i místnost v prostorech PDA Olomouc, kde probíhají pretestace ALCPT.

Pracoviště Olomouc zajišťuje provoz centra pro samostudium (SAC), které zájemcům z řad personálu rezortu obrany pomáhá  zvyšovat znalosti anglického jazyka.

SAC poskytuje:

 • konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím  
 • testy na poslech a čtení
 • možnost procvičení i písemného projevu
 • odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně
 • přístup na internet

Otevírací doba: Po, Út, St, Čt, 12.45 – 15.30 hod. 

Pracoviště se nachází nedaleko Žižkových kasáren, kde je možno využít služeb posádkové ošetřovny a navštívit místní zrekonstruovanou halu a venkovní sportoviště.

Pro zaměstnance AČR je k dispozici i tělovýchovné zařízení a regenerační středisko na Šibeníku.

 

 

Kontakt:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

1. oddělení anglického jazyka, odbor rezortní výuky

779 00 Olomouc, Pasteurova 66/13

areál chirurgie VN Olomouc, místnost SAC (2. patro vlevo)

 

Vedoucí oddělení:           Mgr. Pavlína Vrtková         

                                    tel.: +420 973 403 401

                                    GSM: +420 720 077 250

                                    Fax: +420 403 410

Adresa:                         Pasteurova 66/13

                                    779 00 Olomouc


 Pracoviště Vyškov

 

V kasárnách ve Vyškově se nachází 3. oddělení anglického jazyka. Pracoviště Vyškov zajišťuje výuku anglického jazyka v  kurzech pro zaměstnance Ministerstva obrany, především pak pro vojáky Armády České republiky. Kurzy jsou zaměřeny na celkové zdokonalení jazykových dovedností posluchačů a na úspěšné vykonání jazykové zkoušky NATO STANAG 6001 úrovně 1 až 3.

Pracoviště poskytuje odpolední jazykové konzultace pro účastníky kurzů.

Pracovníci oddělení se podílejí  na tlumočení během zimního vojenského víceboje Winter Survival.

Pracoviště zajišťuje přezkušování kandidátů do jazykových kurzů anglického jazyka testem ALCPT.

Vedle základních učeben disponuje pracoviště poslechovými laboratořemi a počítačovou učebnou. V uvedených prostorách probíhá zkoušení účastníků kurzů základní přípravy (tzv. rekrutů) testem NATO STANAG 6001 úroveň 1. 

Typy kurzů:

 • základní (o délce od 10 do 23 týdnů dle úrovně) – zakončený zkouškou NATO STANAG 6001
 • zdokonalovací (cca 8 týdnů) – zakončený zkouškou STANAG 6001
 • udržovací (cca 8 týdnů) – zakončený testem ALCPT
 • kurzy letecké terminologie v anglickém jazyce se zaměřením:
  • vrtulník Mi 17 (avionika, motory a draky)  zakončené certifikátem o účasti
  • JAS-39 Gripen – zakončené certifikátem o účasti

 

Pracoviště se nachází v areálu kasáren Dědice ve Vyškově na bloku kateder a učebním bloku B.

Vedoucí oddělení: Mgr. Dalibor Cibulka 

                         Tel.: 973 452 430

                         GSM: 724 372 666

                         Adresa: Víta Nejedlého 692

                         68201 Vyškov, Dědice

  

Pracoviště Praha


V Praze  sídlí 4. oddělení  anglického jazyka a   zajišťuje výuku tohoto jazyka v kurzech rezortní výuky pro personál MO všech jazykových úrovní, dále terminologické kurzy včetně pretestací testem ALCPT před vysláním příslušníků AČR do kurzů a rovněž zajišťuje jazykovou podporu zaměstnancům v rámci  centra pro samostudium.

Vedoucí oddělení:       Mgr. Andrea Růžičková

                                Tel:      973 213 744

                                 Fax:      973 213 739

                                 GSM:   724 801 367

 

Adresa:                      4. Odd. AJ CJV UO

                                 Kasárna 17. listopadu

                                 Pilotů 217

                                161 00 Praha 6- Ruzyně

 

Svou kapacitou oddělení pojme až 8 současně probíhajících kurzů v maximálním počtu 8 posluchačů ve skupině. Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní vyučující, kteří jsou zároveň akreditovanými testery dle normy NATO STANAG 6001. Dále se na výuce podílí externisté, včetně rodilých mluvčí, kteří mají mnohaleté zkušenosti s rezortní výukou.

Centrum pro samostudium (SAC) bylo vybudováno v rámci projektu „Angličtina pro Evropu" ve spolupráci s Britskou radou v Praze s cílem zvyšovat znalosti anglického jazyka příslušníků ozbrojených sil. Všichni vyučující  4. oddělení poskytují odbornou pomoc v podobě konzultací či konverzací a odborného dohledu v rámci svých časových kapacit.

SAC poskytuje:

 • konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím
 • beletrii k zapůjčení s sebou
 • testy na poslech a čtení
 • odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně
 • přístup na internet
 • počítačový program „English me"

 

Kontakt:      973 213 741                                                     otevírací doba: Po: 07:00-17:00

                  973 212 972                                                                           Út: 07:00-17:00

                  973 212 974                                                                           St:  07:00-17:00

                  973 213 746                                                                           Čt:  07:00-17:00

                  973 213 738                                                                           Pá:  07:00-13:00 

Pracoviště Chocerady

 

V Choceradech (Komorní Hrádek) zabezpečuje 5. oddělení anglického jazyka výuku v kurzech tohoto jazyka k dosažení úrovně SLP 1111 – 3333 pro příslušníky rezortu Ministerstva obrany. Zkušený tým lektorů, zahrnující specialisty z řad vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a rodilého mluvčího, se podílí na jazykové přípravě zaměstnanců  v intenzivních, udržovacích a zdokonalovacích kurzech a na testování v souladu s potřebami AČR.

Pravidelně se zde organizuje přezkoušení pomocí testů ALCPT. Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a připojením k wi-fi; průběžně se zlepšuje  jejich vybavenost a pokračuje modernizace vybavení. Na pracovišti je k dispozici knihovna a poslechové laboratoře. 

V areálu se strava připravuje ve vojenské závodní kuchyni, která je umístěna v hlavní budově zámku. Studenti jsou ubytováni ve dvou až třílůžkových pokojích ve vojenské ubytovně v areálu zámku. Pro volnočasové aktivity je možné využít vnitřní i venkovní sportoviště.

Vedoucí oddělení:       mjr. Mgr. Leoš Vaněk

                                Tel.: 973 224 965

                                GSM: 702 003 328

 

Kontakt: 5. oddělení  anglického jazyka se nachází v objektu zámku Komorní Hrádek 35 km jihovýchodně od Prahy. Příjezd je z dálnice D1 – Exit 29. Pracoviště Hradec Králové


 

Kromě výuky v akreditovaných studijních programech Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ) zabezpečuje tato součást 1. oddělení anglického jazyka Odboru vysokoškolské výuky  v Hradci Králové i výuku anglického jazyka v rezortních kurzech, a to ročně v jednom základním kurzu k získání SLP 2222 v kombinované formě a v jednom základním kurzu na získání SLP 3333 v kombinované formě.

Dále CJV organizuje na FVZ tři dvoutýdenní terminologické kurzy. Terminologický kurz pro zdravotnický personál 1 a Terminologický kurz pro zdravotnický personál 2. Cílem výuky je rozvoj komunikativních kompetencí ve zdravotnické terminologii v anglickém jazyce. Absolvent kurzu je schopný interaktivní komunikace na úrovni NATO STANAG 1-2, je kompetentní v užívání vybrané slovní zásoby z oblasti ošetřovatelství a léčebně odsunového systému.

Dále organizuje pracoviště Terminologický kurz pro nelékařský personál. Kurz je určen zdravotnickým manažerům vyjíždějícím do misí. Cílem výuky je seznámení se se základní zdravotnickou a vojenskou terminologií a terminologií související se zdravotnickým zabezpečením v podmínkách operací NATO.

Kontakt: PhDr. Eva Drahokoupilová

 

             Tel.: 973 253 036

             Adresa: Třebešská 1575

             500 01 Hradec Králové (Školní budova/5p./509)

Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme