Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Pracoviště CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště CJV

Pracoviště Brno


V posádce Brno je soustředěna největší část pracovníků a pracovišť CJV.  Brněnská pracoviště CJV zahrnují ředitelství, oddělení vnitřní správy, Oddělení testování a metodiky, 1. oddělení anglického jazyka, 2. oddělení anglického jazyka a 6. oddělení ostatních jazyků. Ředitelství, sídlící v kasárnách Černá Pole odpovídá za řízení centra jak ocelku a komunikaci se subjekty mimo CJV, včetně zadavatele – SST MO. Oddělení vnitřní správy zajišťuje materiální a organizační podporu všech pracovišť CJV, včetně vedení studijní agendy. Sídlí, obdobně jako oddělení testování a metodiky a 2. oddělení anglického jazyka v kasárnách Černá Pole. 1. oddělení anglického jazyka působí v objektu Kounicova 44, 6. oddělení ostatních jazyků pak v kasárnách Šumavská.Pracoviště Praha


4. oddělení  anglického jazyka se zabývá výukou anglického jazyka v kurzech rezortní výuky pro personál MO všech jazykových úrovní, dále terminologickými kurzy včetně pretestací před vysláním do kurzů testem ALCPT a podporou samostudia v rámci Samostudijního centra.


Vedoucí oddělení:       Mgr. Andrea Růžičková

                                Tel:      973 213 744

                                 Fax:      973 213 739

                                 GSM:   724 801 367

 

Adresa:                      4. Odd. AJ CJV UO

                                 Kasárna 17. listopadu

                                 Pilotů 217

                                161 00 Praha 6- Ruzyně

 

Svou kapacitou oddělení pojme až 8 současně probíhajících kurzů v maximálním počtu 8 posluchačů ve skupině. Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní vyučující, kteří jsou zároveň akreditovanými testery dle normy NATO STANAG 6001. Dále se na výuce podílí externisté, včetně rodilých mluvčí, kteří mají mnohaleté zkušenosti s rezortní výukou.

Samostudijní centrum (SAC) bylo vybudováno v rámci projektu „Angličtina pro Evropu" ve spolupráci s Britskou radou v Praze s cílem zvyšovat znalosti anglického jazyka příslušníků ozbrojených sil. Všichni vyučující  4. oddělení poskytují odbornou pomoc v podobě konzultací či konverzací a odborného dohledu v rámci svých časových kapacit.

SAC poskytuje:

 • Konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím
 • Beletrii k zapůjčení s sebou
 • Testy na poslech a čtení
 • Odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně
 • Přístup na internet
 • Počítačový program „English me"

Kontakt:      973 213 741                                                     otevírací doba: Po: 07:00-17:00

                  973 212 972                                                                           Út: 07:00-17:00

                  973 212 974                                                                           St:  07:00-17:00

                  973 213 746                                                                           Čt:  07:00-17:00

                  973 213 738                                                                           Pá:  07:00-13:00Pracoviště Chocerady

5. oddělení zabezpečuje výuku v kurzech anglického jazyka k dosažení úrovně SLP 1111 – 3333 pro příslušníky rezortu Ministerstva obrany. Zkušený tým lektorů (zahrnující specialisty z řad vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a rodilého mluvčího) se podílí na přípravě studentů v intenzivních, udržovacích a zdokonalovacích kurzech a na testování v souladu s potřebami AČR. Je zde pravidelně organizováno přezkoušení pomocí testů ALCPT. Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, sluchátky a připojením k wi-fi; průběžně probíhá jejich další vybavenost a modernizace. Na pracovišti jsou k dispozici i další provozy, jako např. knihovna nebo poslechové laboratoře. 

Strava je připravována ve vojenské závodní kuchyni, která je umístěna v hlavní budově zámku. Studenti jsou ubytováni ve dvou až třílůžkových pokojích ve vojenské ubytovně v areálu zámku. Pro volnočasové aktivity je možné využít vnitřní i venkovní sportoviště.


Vedoucí oddělení:       mjr. Mgr. Leoš Vaněk

                                Tel.: 973 224 965

                                GSM: 702 003 328


Kontakt: 5. oddělení  anglického jazyka se nachází v objektu zámku Komorní Hrádek 35 km jihovýchodně od Prahy. Příjezd je z dálnice D1 – Exit 29. Pracoviště Vyškov


3. oddělení anglického jazyka - pracoviště Vyškov zajišťuje výuku anglického v jazykových kurzech pro zaměstnance Ministerstva obrany, především pak pro vojáky Armády České republiky. Kurzy jsou zaměřeny na celkové zdokonalení jazykových dovedností posluchače a na jazykovou zkoušku NATO STANAG 6001 úrovně 1 až 3.

Poskytuje odpolední jazykové konzultace pro účastníky kurzů.

Podílí se na tlumočení zimního víceboje Winter Survival.

Zajišťuje přezkušování kandidátů do jazykových kurzů anglického jazyka testem ALCPT.

Vedle základních učeben disponuje poslechovými laboratořemi a počítačovou učebnou. V uvedených prostorách probíhá zkoušení účastníků kurzů základní přípravy (tzv. rekrutů) testem NATO STANAG 6001 úroveň 1.

 

Typy kurzů:

základní (o délce od 10 do 23 týdnů dle úrovně) – zakončený zkouškou NATO STANAG 6001

zdokonalovací (cca 8 týdnů) – zakončený zkouškou STANAG 6001

udržovací (cca 8 týdnů) – zakončený testem ALCPT

kurzy letecké terminologie v anglickém jazyce se zaměřením:

vrtulník Mi 17 (avionika, motory a draky) a JAS-39 Gripen – zakončené certifikátem o účasti

Pracoviště se nachází v areálu kasáren Dědice ve Vyškově na bloku kateder a učebním bloku B.


Vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Vápeník

                         Tel.: (973) 452421

                         GSM: 724692953

                         Adresa: Víta Nejedlého 692

                         68201 Vyškov, DědicePracoviště Olomouc


Pracoviště Olomouc provozuje samostudijní centrum (SAC) které zájemcům z řad personálu resortu obrany napomáhá  zvyšovat znalosti anglického jazyka. SAC poskytuje:

 • Konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím
 • Beletrii k zapůjčení s sebou
 • Testy na poslech a čtení
 • Odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně
 • Přístup na internet
 • Počítačový program „English me"

Otevírací doba: Po, Út, St, Čt, 12.45 – 15.30 hod. 


Pracoviště CJV UO v Olomouci spadá pod 3.oddělení anglického jazyka. Dle požadavků rezortu MO zabezpečuje jazykové vzdělávání  s prioritou anglického jazyka v kursech intenzívních, zdokonalovacích, udržovacích a terminologických. Dále zajišťuje pretestace ALCPT nejen před nástupem do kursu, ale i v externích termínech a v případě poptávky i tlumočení a překlady pro rezort. Vedoucí střediska je Mgr. Pavlína Vrtková, která je zároveň zástupkyní  vedoucího 3. oddělení  Vyškov (Olomouc), Mgr. Jiřího Vápeníka. Pracoviště Olomouc se nachází v objektu chirurgie VN Olomouc na adrese Pasteurova 13 v budově, kterou sdílí s Oddělením pro výběr personálu. Mimo 5 základních učeben se na pracovišti nachází poslechová  a počítačová laboratoř a v neposlední řadě před 2 lety otevřené samostudijní centrum, které je otevřeno nejen pro vojenskou veřejnost v posádce Olomouc. Pracoviště se nachází nedaleko Žižkových kasáren, kde je možno využít služeb posádkové ošetřovny a navštívit místní zrekonstruovanou halu a venkovní sportoviště.  


Kontakt:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

3. oddělení anglického jazyka, odbor výuky

Olomouc, Pasteurova 13

areál chirurgie VN Olomouc, místnost SAC (2. patro vlevo)

sac.olomouc@seznam.cz


Mgr. Pavlína Vrtková:

tel.: 973 403 401,

GSM: 720 077 250,

Fax: 403 410

Adresa: Pasteurova 66/13

77900 Olomouc


 

Pracoviště Hradec Králové


Kromě výuky v akreditovaných studijních programech Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ), 6. oddělení anglického jazyka – pracoviště Hradec Králové zabezpečuje i výuku anglického jazyka v rezortních kurzech, a to ročně v jednom základním kurzu k získání SLP2222 v kombinované formě a v jednom základním kurzu na získání SLP 3333 v kombinované formě.

Dále CJV na FVZ organizuje tři dvoutýdenní terminologické kurzy. Terminologický kurz pro zdravotnický personál 1 a Terminologický kurz pro zdravotnický personál 2. Cílem výuky je rozvoj komunikativních kompetencí ve zdravotnické terminologii v anglickém jazyce. Absolvent kurzu je schopný interaktivní komunikace na úrovni NATO STANAG 1-2, je kompetentní v užívání vybrané slovní zásoby z oblasti ošetřovatelství a léčebně odsunového systému. Dále organizuje Terminologický kurz pro nelékařský personál. Kurz je určen zdravotnickým manažerům vyjíždějícím do misí. Cílem výuky je seznámení se se základní zdravotnickou a vojenskou terminologií a terminologií související se zdravotnickým zabezpečením v podmínkách operací NATO.

Kontakt: PhDr. Eva Drahokoupilová

             Tel.: 973 253 036

             Adresa: Třebešská 1575

             500 01 Hradec Králové (Školní budova/5p./509)Za obsah stránky odpovídá Hubert Hrdlička


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Tweetujeme
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube