Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Pracoviště CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště CJV

Pracoviště Brno


V posádce Brno je soustředěna největší část pracovníků a pracovišť CJV.  Brněnská pracoviště CJV zahrnují ředitelství, Oddělení vnitřní správy, Oddělení testování, Úsek hlavního metodika, Odbor vysokoškolské výuky, Oddělení anglického jazyka (vysokoškolská výuka), 2. oddělení anglického jazyka (rezortní výuka) Odboru rezortní výuky, Skupinu německého jazyka, Skupinu francouzského jazyka a Skupinu ruského jazyka.

Ředitelství sídlící v areálu kasáren Černá Pole odpovídá za řízení centra jako celku a komunikaci se subjekty mimo CJV, včetně zadavatele – SST MO.

Oddělení vnitřní správy zajišťuje materiální a organizační podporu všech pracovišť CJV, včetně vedení studijní agendy. Sídlí obdobně jako Oddělení testování, Úsek hlavního metodika  a 2. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky v areálu kasáren Černá Pole.

Odbor vysokoškolské výuky spolu s Oddělením anglického jazyka působí v objektu Kounicova 44; Skupina francouzského jazyka, Skupina německého jazyka a Skupina ruského jazyka pak v areálu kasáren Šumavská. 

2. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky sídlí v areálu kasáren Černá Pole. 

 

Odbor vysokoškolské výuky (OVV)

Odbor vysokoškolské výuky zodpovídá za výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) v rámci všech akreditovaných studijních programů a za výuku v rezortních kurzech podle požadavků rezortu MO. Podílí se na testování podle normy NATO STANAG 6001 a je rovněž garantem elektronické platformy JAZYKY PRO ARMÁDU (JAPA). 

Kontakty:

Odbor vysokoškolské výuky

ředitelka OVV: PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.

tel.: 973 443 908

 

Pracoviště Kounicova 44, K44 

Na pracovišti K44 se nachází Oddělení anglického jazyka, které zajišťuje vysokoškolskou výuku anglického jazyka studentů Univerzity obrany, jazykové vzdělávání anglického jazyka dle požadavků rezortu MO, např. v kurzech ŘLP a konzultace a kurzy anglického jazyka pro akademické pracovníky FVL a FVT. Oddělení AJ se dále podílí se na přijímacích zkouškách a v případě poptávky zabezpečuje tlumočení a překlady pro rezort MO.

Kontakty:

Oddělení anglického jazyka   

Vedoucí OdAJ: RNDr. Jana Beránková

tel.: 973 442 847

 

Pracoviště Šumavská, KŠ/1 

V areálu kasáren Šumavská se nacházejí skupiny ostatních jazyků:

 • Skupina francouzského jazyka,
 • Skupina německého jazyka,
 • Skupina ruského jazyka.

Tato pracoviště zabezpečují vysokoškolskou výuku výše zmíněných jazyků pro studenty Univerzity obrany a dle požadavků rezortu MO organizují jazykové vzdělávání v kombinovaných, intenzivních, zdokonalovacích a terminologických kurzech pro zaměstnance AČR. Skupiny se také podílejí na testování podle normy NATO STANAG 6001.

Kontakty:

Skupina francouzského jazyka

vedoucí skupiny: Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D.                                         

tel.: 973 442 870 

Skupina německého jazyka

vedoucí skupiny: Mgr. Iveta Macháčková                                        

tel.:973 442 148

Skupina ruského jazyka

vedoucí skupiny:  Mgr. Ladislav Baumgartner                               

tel.: 973 442 920

 

2. Oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky CJV

Toto pracoviště zabezpečuje všechny typy rezortních jazykových kurzů anglického jazyka, zajišťuje pretestace, provozuje Studijní centrum v posádce Brno a podílí se na jazykové přípravě studentů brněnských fakult Univerzity obrany.

Kontakty:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

2. oddělení anglického jazyka, odbor rezortní výuky

Brno, kasárna Černá pole (tř. Generála Píky 2, budovy č. 7 a 17, 2. NP)

 

Vedoucí oddělení:  Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D. 

tel.: 973 403 400

Korespondenční adresa:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

2. oddělení anglického jazyka, odbor rezortní výuky

Kounicova 65

662 10 Brno 

 

 


Pracoviště Olomouc a Prostějov


Jazykové pracoviště v Olomouci a Prostějově tvoří 1. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky CJV. Dle požadavků rezortu MO zabezpečují jazykové vzdělávání se zaměřením na anglický jazyk ve všech typech kurzů.  

Dále zajišťují pretestace ALCPT nejen před nástupem do kurzu, ale i v externích termínech a v případě poptávky i tlumočení a překlady pro rezort.

Pracoviště Olomouc se nachází v objektu areálu chirurgie VN Olomouc na adrese Pasteurova 13. Budovu společně sdílí s Oddělením pro výběr personálu MO. Mimo 6 základních učeben se na pracovišti nachází poslechová a počítačová laboratoř a v neposlední řadě v roce 2015 otevřené Studijní centrum (https://apl.unob.cz/SACRezervace), které je otevřeno nejen pro vojenskou veřejnost v posádce Olomouc.

Pracoviště Olomouc zajišťuje provoz Studijního centra (SC), které zájemcům z řad personálu rezortu obrany pomáhá zvyšovat znalosti anglického jazyka.

SC poskytuje:

 • konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím v prezenční nebo distanční formě, 
 • testy na poslech a čtení,
 • možnost procvičení i písemného projevu,
 • odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně,
 • přístup na internet.

Otevírací doba se různí podle výukových kapacit oddělení.

Pracoviště v Olomouci se nachází nedaleko Žižkových kasáren, kde je možno využít služeb posádkové ošetřovny a navštívit místní zrekonstruovanou halu a venkovní sportoviště.

Pro zaměstnance AČR je k dispozici i tělovýchovné zařízení a regenerační středisko na Šibeníku.

Pracoviště v Prostějově zabezpečuje individuální konzultace pro potřeby zaměstnanců vojenského objektu v Prostějově.

 

Kontakty:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

1. oddělení anglického jazyka, odbor rezortní výuky

779 00 Olomouc, Pasteurova 66/13

areál chirurgie VN Olomouc, místnost SAC (2. NP vlevo)

 

Vedoucí oddělení:  Mgr. Dita Havelková

tel.: 973 403 400

Adresa: 

Pasteurova 66/13

779 00 Olomouc


 Pracoviště Vyškov

 

V kasárnách ve Vyškově se nachází 3. oddělení anglického jazyka. Pracoviště Vyškov zajišťuje výuku anglického jazyka jazyk ve všech druzích kurzů. Vedle těchto kurzů pracoviště zajišťuje i kurzy letecké terminologie v anglickém jazyce se zaměřením na H-1 systém (vrtulníky UH-1Y a AH-1Z) a se zaměřením/specializací na avioniku, zbraně, motory a draky.

Pracoviště poskytuje odpolední jazykové konzultace pro účastníky rezortních jazykových kurzů.

Pracovníci oddělení se podílejí na tlumočení během zimního vojenského víceboje Winter Survival.

Pracoviště zajišťuje přezkušování kandidátů do jazykových kurzů anglického jazyka testem ALCPT.

Vedle základních učeben disponuje poslechovými laboratořemi a počítačovou učebnou. V uvedených prostorách probíhá pretestace účastníků kurzů základní přípravy (tzv. rekrutů) testem ALCPT. 

Pracoviště se nachází v areálu kasáren Dědice ve Vyškově na bloku kateder a učebním bloku B.

Vedoucí oddělení: Mgr. Dalibor Cibulka

tel.: 973 452 430

Adresa: 

Víta Nejedlého 692

68201 Vyškov, Dědice


  

Pracoviště Praha


V Praze sídlí 4. oddělení anglického jazyka, které zajišťuje výuku anglického jazyka v kurzech rezortní výuky pro personál MO všech jazykových úrovní.

Pracoviště zabezpečuje terminologické kurzy, pretestace testem ALCPT před vysláním příslušníků AČR do kurzů a rovněž zajišťuje jazykovou podporu zaměstnancům v rámci Studijního centra.

Vedoucí oddělení: Mgr. Andrea Růžičková

tel.: 973 213 744

Fax: 973 213 739                              

Adresa:

Kasárna 17. listopadu

Pilotů 217

161 00 Praha 6- Ruzyně


Na výuce se podílí nejen kmenoví zaměstnanci, ale i externisté. V řadách vyučujících jsou zaměstnáni i rodilí mluvčí, kteří mají mnohaleté zkušenosti s rezortní výukou.

Studijní centrum (SC) bylo vybudováno v rámci projektu „Angličtina pro Evropu" ve spolupráci s Britskou radou v Praze s cílem zvyšovat znalosti anglického jazyka příslušníků ozbrojených sil. Všichni vyučující poskytují odbornou pomoc v podobě konzultací či konverzací a odborného dohledu v rámci svých časových kapacit.

SC poskytuje:

 • konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím,
 • beletrii k zapůjčení s sebou,
 • testy na poslech a čtení,
 • odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně,
 • přístup na internet,
 • počítačový program „English me".

 

Kontakt:      973 213 741                                 Otevírací doba:         Po: 07:00-17:00

                  973 212 972                                                               Út: 07:00-17:00

                  973 212 974                                                               St: 07:00-17:00

                  973 213 746                                                               Čt: 07:00-17:00

                  973 213 738                                                               Pá: 07:00-17:00

 
 

Pracoviště Chocerady

 

V Choceradech (Komorní Hrádek) zabezpečuje 5. oddělení anglického jazyka výuku v kurzech angličtiny na základě požadavků SST MO. Zkušený tým lektorů, zahrnující specialisty z řad vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a rodilého mluvčího, se podílí na jazykové přípravě zaměstnanců ve všech typech kurzů a na testování v souladu s potřebami AČR.

Pravidelně se zde organizuje přezkoušení pomocí testů ALCPT. Učebny jsou zpravidla vybaveny interaktivními tabulemi a připojením k wi-fi. Na pracovišti je k dispozici knihovna a poslechové laboratoře. 

V areálu se strava připravuje ve vojenské závodní kuchyni, která je umístěna v hlavní budově zámku. Studenti jsou ubytováni ve dvou až třílůžkových pokojích ve vojenské ubytovně v areálu zámku. Pro volnočasové aktivity je možné využít vnitřní i venkovní sportoviště.

Vedoucí oddělení: mjr. Mgr. Leoš Vaněk

tel.: 973 224 965                             

Kontakt: 5. oddělení  anglického jazyka se nachází v objektu zámku Komorní Hrádek 35 km jihovýchodně od Prahy. Příjezd je z dálnice D1 – Exit 29. 
Pracoviště Hradec Králové


 

6. oddělení Odboru rezortní výuky CJV sídlí v budově Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Tým kvalifikovaných lektorek s dlouholetými zkušenostmi s výukou a testováním se podílí:

 • na výuce anglického jazyka v akreditovaných studijních programech Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, v programu bakalářském, magisterském a doktorském,
 • na výuce anglického jazyka ve všech typech rezortních kurzů, které jsou určeny pro vojenské i civilní zaměstnance rezortu MO,
 • na výuce terminologických kurzů, určených pro zdravotnický a nezdravotnický personál Agentury vojenského zdravotnictví.

Pravidelně se zde organizuje přezkoušení uchazečů pomocí testů ALCPT před jejich zařazením do jednotlivých kurzů.

Kromě výuky a testování pracoviště poskytuje překlady a korektury dle potřeb akademických pracovníku FVZ.

V rámci Studijního centra poskytuje konzultace z anglického jazyka příslušníkům rezortu. Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím elektronického rezervačního systému
na adrese: https://apl.unob.cz/SACRezervace

 

Vedoucí oddělení: PhDr. Eva Drahokoupilová

tel.: 973 253 036

 

Adresa: 

Fakulta vojenského zdravotnictví

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové  


Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme