Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Podpůrné zdroje CJV pro samostudium AJ - informace pro studenty

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Podpůrné zdroje CJV pro samostudium AJ - informace pro studenty

​​Centrum jazykového vzdělávání připravuje v průběhu akademického roku novinky a doplňkové výukové materiály, jejichž cílem je zefektivnit samostudium studentů připravujících se k vykonání zkoušky podle STANAG 6001. Zkouška podle STANAG 6001 z anglického jazyka na úrovni SLP 2222 je podmínkou k udělení zápočtu pro vojenské studenty souvislého magisterského studijního programu na FVL i FVT. Tuto zkoušku je nutno složit nejpozději do konce 5. semestru jejich studia.

Podpůrné zdroje a doplňk​ové výukové materiály zahrnují: 

  • Kurzy v LMS MOODLE pro každý semestr

1. semestr - https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=845

2. semestr - https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=984

3. semestr - https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1003

4. semestr - https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1156


  • Studijní materiály v LMS MOODLE pro individuální přípravu studentů ke zkoušce STANAG 6001 v těchto dovednostech:

1. čtení s porozuměním - https://moodle.unob.cz/mod/folder/view.php?id=34607​

2. poslech s porozuměním - https://moodle.unob.cz/mod/folder/view.php?id=15494

3. mluvení - https://moodle.unob.cz/mod/folder/view.php?id=15495

4. psaní - https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=466​ – viz téma 13


  • Tematické okruhy pro SLP 2 včetně materiálů s vojenskou tematikou v LMS MOODLE: 

https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=466


  • Materiály ve Studentských klubech (Kounicova 44, Kasárna Šumavská, Chodská) –učebnice obecné i vojenské angličtiny jsou volně k dispozici k samostudiu na studentských klubech.

Navíc od začátku zimního semestru 2015/2016 mají studenti 2. ročníku možnost účastnit se výuky v nepovinném předmětu AJ, který je určen pro studenty, jejichž vstupní úroveň je nižší než 1+ a potřebují další přímou výuku s učitelem.

Výuka probíhá každou středu 7.-8. vyučovací hodinu v budově K44, 3. patro.

Za obsah stránky odpovídá Hubert Hrdlička
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube