Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

O centru

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

O centru

Testování v rámci externích termínů podle NATO STANAG 6001 je přerušeno do odvolání.Oznámení – informace pro účastníky jazykových kurzů a uchazeče o jazykovou zkoušku

dle STANAG 6001

V návaznosti na opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 je provoz Centra jazykového vzdělávání nadále omezen. Žádáme Vás tímto o striktní dodržování stanovených pravidel, zejména:

- nosit prostředky na ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorech, kancelářích, učebnách a pod., s výjimkou pro přednášejícího, který přednáší z určeného místa minimálně 2 metry od všech ostatních osob, resp. pracovníka, který pracuje sám v kanceláři,

- omezení osobních kontaktů na nezbytné minimum a zachovávání rozestupů 2m mezi osobami,

- při výuce nebo testování se zdržet konzumace potravin i nápojů (k občerstvení využívat přestávky a určené prostory, popř. se občerstvit mimo budovu CJV),

- před vstupem do společných prostor budovy a učeben/místností CJV provést dezinfekci rukou.


Testování v rámci externích termínů podle NATO STANAG 6001 je přerušeno do odvolání.
Centrum jazykového vzdělávání (CJV) je pracoviště Univerzity obrany zřízené podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 2​2 odst. 1 písm. c).

CJV působí v oblasti jazykového vzdělávání, ať již v rámci akreditovaných studijních programů na Univerzitě obrany a jejích součástech, nebo v rámci programů celoživotního vzdělávání, tzv. rezortních jazykových kurzech uskutečňovaných podle potřeb rezortu obrany.

Aktivity  CJV zahrnují:

 • Výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rámci všech tří stupňů akreditovaných vysokoškolských studijních programů na Univerzitě obrany
 • Výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rezortních jazykových kurzech podle požadavku Ministerstva obrany ČR
 • Testování podle NATO STANAG 6001.
 • Metodickou podporu jazykového vzdělávání v rezortu obrany.
 • Vědeckou a výzkumnou činnost  oblasti aplikované lingvistiky, jmenovitě:
  •  metody a formy/didaktiku výuky jazyků vč. ADL,
  •  testování jazykových kompetencí,
  •  efektivnost podpory samostudia,
  •  vojenské  terminologie.
 • Mezinárodní spolupráci s institucemi obdobného zaměření, zapojení se do aliančních a dalších mezinárodních iniciativ v oblasti jazykového vzdělávání a testování.


Pracoviště Centra jazykového vzdělávání jsou dislokována v Brně, Praze, Choceradech, Vyškově, Olomouci a Hradci Králové.

Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme