Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

O centru

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

O centru


Oznámení – informace pro účastníky jazykových kurzů a jazykových zkoušek


V návaznosti na opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 zůstává provoz Centra jazykového vzdělávání omezen. Žádáme Vás tímto o striktní dodržování aktuálně platných pravidel, nastavených v rámci rezortu obrany, resp. Univerzity obrany a respektování pokynů personálu CJV.

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) je pracoviště Univerzity obrany zřízené podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 2​2 odst. 1 písm. c).

CJV působí v oblasti jazykového vzdělávání, ať již v rámci akreditovaných studijních programů na Univerzitě obrany a jejích součástech, nebo v rámci programů celoživotního vzdělávání, tzv. rezortních jazykových kurzech uskutečňovaných podle potřeb rezortu obrany.

Aktivity  CJV zahrnují:

 • Výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rámci všech tří stupňů akreditovaných vysokoškolských studijních programů na Univerzitě obrany
 • Výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rezortních jazykových kurzech podle požadavku Ministerstva obrany ČR
 • Testování podle NATO STANAG 6001.
 • Metodickou podporu jazykového vzdělávání v rezortu obrany.
 • Vědeckou a výzkumnou činnost  oblasti aplikované lingvistiky, jmenovitě:
  •  metody a formy/didaktiku výuky jazyků vč. ADL,
  •  testování jazykových kompetencí,
  •  efektivnost podpory samostudia,
  •  vojenské  terminologie.
 • Mezinárodní spolupráci s institucemi obdobného zaměření, zapojení se do aliančních a dalších mezinárodních iniciativ v oblasti jazykového vzdělávání a testování.


Pracoviště Centra jazykového vzdělávání jsou dislokována v Brně, Praze, Choceradech, Vyškově, Olomouci a Hradci Králové.

Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme