Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

O centru

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

O centru


Oznámení – informace pro účastníky jazykových kurzů a účastníky jazykových zkoušek


V návaznosti na opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 je provoz Centra jazykového vzdělávání i po obnovení zkoušení podle NATO STANAG 6001 nadále omezen. Žádáme Vás tímto o striktní dodržování stanovených pravidel, zejména: 

- nošení předepsaného typu prostředku na ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorech, tedy učebnách, zkušebních místnostech, čekárnách, na chodbách, v kancelářích, apod., 

- omezení osobních kontaktů na nezbytné minimum a zachovávání rozestupů, pokud možno, alespoň 2 m od ostatních osob, 

- dezinfikování rukou před vstupem do společných prostor budovy a učeben/místností CJV, 

- absolvování měření teploty před zahájením testování, 

- zdržení se konzumace potravin a nápojů v prostorách CJV v průběhu zkoušek, výuky či konzultací (k občerstvení využívat přestávky a určené prostory), 

- respektování pokynů personálu zajišťujícího testování. 

Osoby, jimž bude naměřena zvýšená tělesná teplota, a osoby, které nebudou respektovat stanovená opatření a pokyny personálu zajišťujícího testování, budou z testování vyloučeny.
V návaznosti na přerušení, resp. omezení testování podle STANAG 6001 v jarní i podzimní vlně pandemie COVID-19 a v důsledku přijatých protiepidemiologických opatření limitujících kapacitu vypsaných termínů zkoušek došlo k prodloužení lhůty pro konání oprav jednotlivých dovedností těm osobám, kterým běžně přípustná roční lhůta uplynula nebo uplyne před koncem dubna 2021. Toto prodloužení je stanoveno do 30. června 2021.

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) je pracoviště Univerzity obrany zřízené podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 2​2 odst. 1 písm. c).

CJV působí v oblasti jazykového vzdělávání, ať již v rámci akreditovaných studijních programů na Univerzitě obrany a jejích součástech, nebo v rámci programů celoživotního vzdělávání, tzv. rezortních jazykových kurzech uskutečňovaných podle potřeb rezortu obrany.

Aktivity  CJV zahrnují:

 • Výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rámci všech tří stupňů akreditovaných vysokoškolských studijních programů na Univerzitě obrany
 • Výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rezortních jazykových kurzech podle požadavku Ministerstva obrany ČR
 • Testování podle NATO STANAG 6001.
 • Metodickou podporu jazykového vzdělávání v rezortu obrany.
 • Vědeckou a výzkumnou činnost  oblasti aplikované lingvistiky, jmenovitě:
  •  metody a formy/didaktiku výuky jazyků vč. ADL,
  •  testování jazykových kompetencí,
  •  efektivnost podpory samostudia,
  •  vojenské  terminologie.
 • Mezinárodní spolupráci s institucemi obdobného zaměření, zapojení se do aliančních a dalších mezinárodních iniciativ v oblasti jazykového vzdělávání a testování.


Pracoviště Centra jazykového vzdělávání jsou dislokována v Brně, Praze, Choceradech, Vyškově, Olomouci a Hradci Králové.

Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme