Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Zkouška podle NATO STANAG 6001

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Zkouška podle NATO STANAG 6001

NATO STANAG 6001 je standardizační dohoda, která má sloužit účelům jazykového vzdělávání a měření úrovně jazykové způsobilosti v členských zemích NATO.  Má být nástrojem standardizace úrovní ve všech členských zemích tak, aby byla zajištěna interoperabilita. Konkrétní realizace a praktická aplikace této standardizační dohody je v gesci jednotlivých zemí a jejich vlád (ministerstev). 

Účelem zkoušky podle NATO STANAG 6001 je měření jazykové způsobilosti (proficiency), což znamená, že cílem je „změřit jazykové kompetence, které student přinese do skutečného života v budoucím specifickém, přesně definovaném kontextu" (Shohamy, 2001, s. 33). Testy jazykové způsobilosti mají za cíl měřit jazykové schopnosti bez ohledu na způsob, obsah a délku jazykového studia a opírají se zejména o specifikaci toho, co kandidáti mají být schopni v jazyce vyjádřit (Hughes, 1992, s. 9). 

STANAG 6001 se snaží zajistit jednotné jazykové vzdělávání a také jednotný přístup k ověřování jazykové úrovně jednotlivých řečových dovedností v rámci NATO.

NATO STANAG 6001 Edice 5 detailně popisuje jazykové úrovně 0 – 5, včetně plusových,  pro čtyři základní řečové dovednosti a platí ve všech zemích v rámci NATO.


Deskriptory zkoušky podle NATO STANAG 6001

STANAG 6001 - český jazyk - překlad

Uvedený překlad není překlad poslední verze, nicméně deskriptory v aktuální verzi se liší pouze v drobných detailech. Aktuální verze deskriptorů je k dispozici pouze v angličtině na https://www.natobilc.org/files/ATrainP-5%20EDA%20V2%20E.pdf


Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme