Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

Angličtina pro armádu

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Angličtina pro armádu

ANGLIČTINA PRO ARMÁDU je elektronická platforma poskytující kurzy anglického jazyka příslušníkům AČR, studentům Univerzity obrany a uchazečům o studium. Studijní materiály obsažené v jednotlivých kurzech jsou zaměřeny na procvičování slovní zásoby, gramatiky a receptivních dovedností (čtení a poslech s porozuměním). Umožňují zájemcům připravit se na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001 a také na testy ALCPT.

Platforma je členěna do tří oddílů:

1. APA – obsahuje kurzy k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001.
  • V současné době jsou otevřeny kurzy SLP1 a SLP1+-2+.
  • Připravují se kurzy SLP3 a kurz Základní vojenské angličtiny.
2. Uchazeč o studium – obsahuje cvičení zaměřená na čtení a poslech s porozuměním pro přípravu na přijímací zkoušku z anglického jazyka ke studiu na Univerzitě obrany.

3. Vzorové testy podle NATO STANAG – obsahuje ukázky testových položek používaných při zkouškách podle normy NATO STANAG 6001.
 

Kurzy APA jsou k dispozici prostřednictvím internetu na adrese https://apa.unob.cz .

 
ŽÁDOST O PŘÍSTUP

O přístup do platformy APA žádejte na adrese: cjv-apa@unob.cz.

Uveďte následující údaje:

  • Jméno a příjmení.
  • Emailovou adresu, ze které budete studovat (pracovní nebo soukromou).
  • Číslo útvaru.

Žádosti mohou být zasílány jak jednotlivci, tak hromadně za útvar.


Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme