Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Jazyky pro Armádu

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Jazyky pro Armádu

JAZYKY PRO ARMÁDU jsou elektronickou platformou poskytující kurzy anglického, francouzského, německého a ruského jazyka příslušníkům AČR, studentům Univerzity obrany a uchazečům o studium. Studijní materiály obsažené v jednotlivých kurzech jsou zaměřeny na procvičování slovní zásoby, gramatiky a receptivních dovedností (čtení a poslech s porozuměním). Umožňují zájemcům připravit se na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001 a také na testy ALCPT z anglického jazyka.

 


Platforma JAPA je členěna do následujících oddílů:


1. Angličtina pro Armádu (APA)

 • Kurzy SLP1, SLP 2, SLP3.1, SLP3.2 - obsahují studijní materiály k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001na všech úrovních.
 • Vojenská angličtina – kurz zaměřený na základy vojenské terminologie.
 • Uchazeč o studium – obsahuje cvičení zaměřená na čtení a poslech s porozuměním pro přípravu na přijímací zkoušku z anglického jazyka ke studiu na Univerzitě obrany.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG – obsahuje ukázky testových položek používaných při zkouškách podle normy NATO STANAG 6001.

 

2. Francouzština pro Armádu (FPA)

 • - Kurz SLP 1 – obsahuje studijní materiály k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001.

3. Němčina pro Armádu (NPA)

 • Kurz SLP 1 – obsahuje studijní materiály k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG – obsahuje ukázky testových položek používaných při zkouškách podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1 a 2.

 

4. Ruština pro Armádu (RPA)

 • Ruština pro začátečníky – obsahuje dialogy a texty, které slouží k procvičování receptivních dovedností v každodenních situacích.
 • Ruština pro mírně pokročilé – obsahuje mluvnická cvičení, dialogy a texty, které jsou doplňkem k učebnici Ruština pro samouky.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG – obsahuje ukázky testových položek používaných při zkouškách podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1.

 

V současné době intenzívně pracujeme na tvorbě dalších kurzů, v rámci FPA bude brzy otevřen i kurz SLP 2, dále probíhá příprava testů ve formátu zkoušky podle STANAG NATO 6001 pro úroveň SLP 1 a SLP 2 (dovednosti čtení a poslech s porozuměním) a kurz vojenské francouzštiny. NPA bude rozšířena o další cvičné testy ve formátu zkoušky podle STANAG pro všechny úrovně a plánujeme i zveřejnění materiálů se zaměřením na vojenskou němčinu a odbornou terminologii. RPA brzy nabídne cvičné testy ve formátu zkoušky podle STANAG 6001 pro úroveň SLP 2.

Kurzy JAPA jsou k dispozici prostřednictvím internetu na adrese https://japa.unob.cz .

 

ŽÁDOST O PŘÍSTUP

o přístup do platformy JAPA žádejte na adrese: cjv-japa@unob.cz.

 Uveďte následující údaje:

 • Jméno a příjmení.
 • Emailovou adresu, ze které budete studovat (pracovní nebo soukromou).
 • Číslo útvaru.

Žádosti mohou být zasílány jak jednotlivci, tak hromadně za útvar.Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme