Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Aktuality CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Aktuality CJV

Jazykáři z Univerzity obrany poprvé rozřazovali armádní nováčky podle znalostí angličtiny

Změna názvu/přejmenování platformy Angličtina pro Armádu (APA)na Jazyky pro Armádu (JAPA)

17. 1. 2020 • Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany rozšiřuje v návaznosti na změnu názvu platformy APA na JAPA stávající e-learningové kurzy pro samostatné studium angličtiny o další cizí jazyky. V současné době je v rámci nové platformy možnost přihlásit se ke studiu: 

  • angličtiny
  • francouzštiny
  • němčiny
  • ruštiny

Jazykáři z Univerzity obrany poprvé rozřazovali armádní nováčky podle znalostí angličtiny

Jazykáři z Univerzity obrany poprvé rozřazovali armádní nováčky podle znalostí angličtiny

17. 1. 2020 • Vůbec poprvé uplatnili pracovníci Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany nový postup testování angličtiny u nových rekrutů Armády ČR, kteří v lednu zahájili tříměsíční základní přípravu v zařízeních Vojenské akademie – Velitelství výcviku ve Vyškově. Dvě z tamních učeben postupně zaplnily více než čtyři stovky kandidátů jazykové zkoušky.Centrum jazykového vzdělávání přechází na moderní informační podporu testování

Centrum jazykového vzdělávání přechází na moderní informační podporu testování

18. 12. 2019 • Oddělení testování Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně (CJV) přezkušuje zkouškou podle STANAG 6001 ročně asi 4500 kandidátů. Tento vysoký počet přezkoušených klade mimořádné nároky jak na plánování, tak i na samotnou realizaci zkoušek. Od ledna 2020 budou jazykové kompetence kandidátů v anglickém jazyce ověřovány z dovedností poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a písemný projev elektronicky pomocí Elektronického testovacího informačního systému (ETIS), který byl vytvořen v souladu s požadavky formulovanými týmem Oddělení testování CJV. Spuštění systému usnadní proces administrace zkoušek, a tím umožní Oddělení testování zintenzivnit činnost v oblasti tvorby a validace disponibilních testů.Elektronický kurz zaměřený na vojenskou terminologii v angličtině

Elektronický kurz zaměřený na vojenskou terminologii v angličtině

5. 11. 2019 • Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně připravilo v rámci elektronického portálu Angličtina pro armádu (APA) další elektronický kurz, tentokrát zaměřený na vojenskou terminologii. Kurz s názvem Military English vychází z publikace Základy anglické vojenské terminologie do kapsy autorky Jany Stodolové.


Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně předává zkušenosti v rámci programu NATO DEEP

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně předává zkušenosti v rámci programu NATO DEEP

7. 10. 2019 • Ve dnech 30. září a 1. října 2019 navštívila Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně delegace iráckého vojenského jazykového institutu. Návštěva proběhla na základě přání irácké pod záštitou programu NATO Defence Education Enhancement Programme (DEEP) Iraq a za podpory Mise NATO v Iráku a Výboru pro mezinárodní jazykovou spolupráci NATO (BILC).


Materiály ke zkoušce Aj SLP 3333

6. 3. 2019 • CJV UO otevřelo 6. 3. 2019  první část kurzu anglického jazyka k přípravě na SLP 3333 v aplikaci APA (Angličtina pro armádu), označení kurzu je SLP 3.1. 

Kurz umožňuje procvičení receptivních dovedností (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) všem zájemcům, kteří se chystají složit zkoušku podle NATO STANAG 6001 SLP 3333 a je otevřen pro všechny zapsané uživatele.

Nově zakládané účty už budou mít automaticky přístup  i do tohoto kurzu. Toto se netýká účtů uchazečů o studium.

Návštěva jazykových pracovníků z Rakouska na CJV

Návštěva jazykových pracovníků z Rakouska na CJV

4. 2. 2019 • Centrum jazykového vzdělávání UO navazuje na dosavadní dobrou spolupráci s jazykovým pracovištěm v Rakousku Sprachinstitut des Bundesheeres ve Vídni. Tuto spolupráci chce CJV rozšířit také o oblast testování.Návštěva z polské Univerzity válečných studií u Centra jazykového vzdělávání

Návštěva z polské Univerzity válečných studií u Centra jazykového vzdělávání

17. 10. 2018 • Ve dnech 8. – 19. října se na Centru jazykového vzdělávání Univerzity obrany uskutečnily dvě návštěvy z polské War Studies University ve Varšavě v rámci programu Erasmus+. V prvním týdnu se Monika Wasovsha-Polak a Ewa Plaza zaměřily na přípravu studentů ke složení zkoušky SLP 3.


Samostudijní centrum Centra jazykového vzdělávání v Brně

Samostudijní centrum Centra jazykového vzdělávání v Brně

25. 9. 2018 • Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany dnem 1. října 2018 otvírá Brně v kasárnách v Černých Polích, Tř. Gen. Píky 1, budova 7, učebna 17 samostudijní centrum pro podporu jazykového vzdělávání.
Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme