Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

Kurzy nejenom pro akademické pracovníky

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Kurzy nejenom pro akademické pracovníky

CJV v každém semestru organizuje kurzy pro akademické i neakademické pracovníky na všech fakultách, jejichž cílem je rozvoj řečových dovedností i udržení stávajících znalostí.

V každém semestru CJV nabízí dva kurzy anglického jazyka  pro FVL a FVT, jsou to

  1. Kurz pro akademické/neakademické pracovníky s úrovní znalostí přibližně na úrovni SLP2 podle NATO STANAG 6001;
  2. Kurz pro akademické/neakademické pracovníky s úrovní znalostí přibližně na úrovni SLP3 podle NATO STANAG 6001.

 

Oba kurzy jsou zaměřeny na procvičování dovednosti mluvení, s důrazem na rozvoj slovní zásoby a správnou aplikaci gramatických jevů při (odborné i všeobecné) komunikaci.


Kurzy probíhají ve stejném čase vždy ve středu od 11.40 do 13.10 v učebnách CJV na  K44 ve 3. patře.

 

Dále CJV organizuje i kurz německého jazyka pro akademické i neakademické pracovníky na FVZ s úrovní znalostí přibližně na úrovni SLP 1-2. Výuka je zaměřena na procvičování dovednosti mluvení, s důrazem na rozvoj slovní zásoby a  upevnění gramatiky. 


Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme