Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Změna názvu/přejmenování platformy Angličtina pro Armádu (APA) na Jazyky pro Armádu (JAPA)

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Změna názvu/přejmenování platformy Angličtina pro Armádu (APA) na Jazyky pro Armádu (JAPA)

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany rozšiřuje v návaznosti na změnu názvu platformy APA na JAPA stávající e-learningové kurzy pro samostatné studium angličtiny
o další cizí jazyky.

V současné době je v rámci nové platformy možnost přihlásit se ke studiu:

 • angličtiny
 • francouzštiny
 • němčiny
 • ruštiny


 Nově jsou pro zájemce zpracovány kurzy s elektronickými materiály k procvičování slovní zásoby, čtení a poslechu s porozuměním zaměřené na přípravu ke složení zkoušky podle STANAG 6001 SLP 1 z francouzského, německého a ruského jazyka.  


Nová struktura platformy JAPA je následující:

 • Angličtina
Angličtina Pro Armádu (APA) obsahující kurzy: SLP1, SLP2, SLP3.1, SLP3.2 a Military English;

 • Francouzština
Francouzština Pro Armádu (FPA) obsahující kurz SLP1; 

 • Němčina
Němčina Pro Armádu (NPA) obsahující kurzy SLP1, SLP2 a cvičné testy ve formátu zkoušky podle STANAG 6001 pro úroveň SLP 1 a SLP 2 (dovednosti čtení a poslech s porozuměním);

 

 • Ruština
Ruština Pro Armádu (RPA) se skládá ze tří kurzů: Ruština pro začátečníky, Ruština pro mírně pokročilé a cvičné testy ve formátu zkoušky podle STANAG 6001 pro úroveň SLP 1.

 

Rozšíření stávající nabídky a tvorba nových kurzů:

V současné době tým akademických pracovníků CJV intenzivně pracuje na dalším rozšíření stávající nabídky a tvorbě nových kurzů.

V rámci FPA bude v brzké době otevřen kurz SLP 2 a probíhá také příprava cvičných testů
ve formátu zkoušky podle STANAG 6001 pro úroveň SLP 1 a SLP 2 (dovednosti čtení
a poslech s porozuměním) a kurzu vojenské francouzštiny.

V rámci NPA se chystá rozšíření nabídky o další cvičné testy ve formátu zkoušky podle STANAG 6001 pro všechny úrovně a v plánu je i zveřejnění materiálů se zaměřením
na vojenskou němčinu a odbornou terminologii.

V rámci RPA nabídneme cvičné testy ve formátu zkoušky podle STANAG 6001
pro úroveň SLP2. 


Přístup do platformy JAPA:          

Nová přístupová adresa je www.japa.unob.cz. Současně lze použít i původní webovou adresu staré platformy www.apa.unob.cz. Zadáním původní adresy budete automaticky přesměrováni do platformy nové.

Přístup do platformy JAPA může získat každý příslušník/zaměstnanec rezortu MO. 

Pokud máte zájem získat přístup ke službě Jazyky pro Armádu (JAPA), žádejte o něj
na e-mail adrese: cjv-japa@unob.cz a současně prosím uveďte následující povinné/nezbytné údaje:

jméno a příjmení

kontaktní e-mail adresu (soukromou nebo pracovní, ne ŠIS)

číslo útvaru

 

Upozornění pro stávající uživatele APA:

Pokud máte zřízen přístup v rámci platformy APA, nežádejte již o další v platformě JAPA. Vaše přihlašovací údaje a ostatní aktivity v rámci původní platformy byly automaticky převedeny do platformy JAPA.


Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme