Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

Vědecká a výzkumná činnost centra

​​CBVSS provádí aplikovaný výzkum a expertní činnost v oblasti bezpečnostních a vojenso-strategických studií, jejímž výsledkem jsou strategické studie, koncepce, analýzy a prognózy v oblastech bezpečnostní politiky, vojenské strategie, řízení zdrojů pro zajištění obrany státu a vlivu obranných technologií na vojenství. Odborné zaměření centra je prioritně přizpůsobeno potřebám vedení resortu Ministerstva obrany s přesahem na další instituce ČR. 

Aktivní úkoly pro rezort MO:

 • DZRO "Ozbrojený konflikt"  (OZKON) 2022 - 2026
 • PBV "Resillience ozbrojených sil a ozbrojených sborů vůči hybridním hrozbám" (RESILLIENCE) 2021 - 2025 (VJ01010122)
 • POV "Experimentální ověření metodiky plánování schopností" (EOMPS) 2021 - 2023 (OYUOB20210001)
 • POV "Místo a úloha řídících prvků" POS
 • podíl na zpracování "Metodiky plánování schopností"  (SPS MO)
 • podíl na zpracování Koncepce aktivních záloh" (SPS MO)
 • podíl na zpracování "Koncepce použití teritoriálních sil" (SPS MO)

Aktivní úkoly pro Alianci (NATO):

 • STO/SAS - 130 Course of Action Analysiy for 21st Century
 • STO/SAS - 134 Linking Strategic Investments&Divestments to Defence Outcomes
 • STO/SAS - 139 Analytical War Gamming - Inovate Aproaches for Data Capture
 • STO/SAS - 154 RTG Future Strategic Environment: Framework for Analysis - řízení studie
 • STO/SAS - 159 How Could Technology Development Transform the Future Operational Environment
 • STO/SAS - 160 Ethical, Legal and Moral (ELM) Impact of Novel Technologies on NATO´s Practices
 • STO/SAS - 164 21st Century Force Development
 • MSG - 179 Modeling & Simulation for Acquisition
 • SFA  -  Regional Perspectivs Report on the Arctic and High North
 • SFA  -  Russia from Euro-Atantic Perspectives
 • DEEP  -  Azerbajdžán, Arménie, Moldávie, Ukrajina

Ukončené úkoly:

 • DZRO „Strategické alternativy výstavby a rozvoje ozbrojených sil ČR“ (STRATAL) 2016 - 2021
 • Podíl na zpracování "Koncepce výstavby Armády České republiky" - (Velení AČR)
 • Podíl na zpracování dokumentu "Dlouhodobý výhled pro obranu 2030" - (SOPS MO)
 • Řízení zpracování dokumentu - "Doktrína Armády České republiky (DAČR)" - (SPS MO)
 • Řízení zpracování dokumentu - "Vojenská kariérní profesní příprava důstojníků ozbrojených sil České republiky"
​​
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme