Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

Vědecká a výzkumná činnost centra

​​CBVSS provádí zejména aplikovaný výzkum a expertní činnost, jejímž výsledkem jsou strategické studie, koncepce, analýzy a prognózy v oblastech bezpečnostní politiky, vojenské strategie, řízení zdrojů pro zajištění obrany státu a vlivu obranných technologií na vojenství. Odborné zaměření centra je prioritně přizpůsobeno potřebám vedení resortu Ministerstva obrany s přesahem na další instituce ČR. 

Centrum:

 • Řeší projekt „Strategické alternativy výstavby a rozvoje ozbrojených sil ČR“
       Zkratka: STRATAL 
       Kategorie: Institucionální podpora pro rozvoj organizace
       Výzkumná aktivita: Aplikovaný výzkum
       Zahájení: 2016
       Ukončení: 2020
 • Podílí se na zpracování koncepčního dokumentu – Koncepce výstavby Armády České republiky
 • Podílí se na zpracování dokumentu – Dlouhodobý výhled pro obranu 2030
 • Řídí zpracování dokumentu - Doktrína Armády České republiky (DAČR)
 • Řídí zpracování dokumentu - Vojenská kariérní profesní příprava důstojníků ozbrojených sil České republiky​
 • Účastní se projektů NATO Science and Technology Organisation, System Analysis and Studies Panel:
  • STO:SAS 096 Key Performance Indicators in Measuring Outputs of Military Organisations (Klíčové výkonnostní ukazatele měření výstupů vojenských organizací)
  • STO:SAS 090 Cost Efficiency Implications of International Cooperation (Ekonomické dopady mezinárodní spolupráce)

​​​​

​​
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme