Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

Výuka

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií uskutečňuje vzdělávací činnost zejména v oborech bezpečnostních studií, vojenské strategie, strategického řízení a strategického leadershipu. Garantuje předměty v akreditovaných i neakreditovaných studijních programech Univerzity obrany.

Vzdělávací činnosti na CBVSS jsou uskutečňovány v různých formách celoživotního vzdělávání (CŽV), které vychází zejména z potřeb Rezortu Ministerstva obrany, Ozbrojených sil ČR a společenské objednávky orgánů veřejné správy při zohlednění ustanovení zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a v akreditovaných studijních programech.

CBVSS je garantem vojenských kariérových kurzů, které jsou určeny k rozšíření vzdělání ke splnění základních kvalifikačních požadavků k výkonu služby v hodnostních sborech vyšších důstojníků a generálů. Kurzy jsou předepsány jako nezbytná podmínka pro služební postup v působnosti rezortu  Ministerstva obrany a Ozbrojených sil České republiky. Jejich cílem je poskytnout rozšířené všeobecné vzdělání střednímu a vrcholovému managementu v rámci resortu MO i mimo něj. Dále garantuje předměty bezpečnostních studií v akreditovaných studijních programech Univerzity obrany.

Studium ve studijních programech celoživotního vzdělávání (SP CŽV) může být uskutečňováno prezenční, distanční nebo kombinovanou formou a to zejména jako:

  1. vojenské kariérové kurzy;
  2. odborné kurzy.

Účastníky SP CŽV mohou být jak občané České republiky, tak na základě mezinárodních smluv i cizí státní příslušníci.

Účastníci SP CŽV z rezortu MO jsou do kurzu vysíláni výnosem ve věcech personálních. Po dobu trvání kurzu zůstávají příslušníky svého vojenského útvaru (vojenského zařízení). Mimorezortním účastníkům kurzů (včetně zahraničních) je studium v kurzech nabízeno prostřednictvím Sekce personální MO.

Studium ve vojenských kariérových kurzech a v odborných kurzech se řídí Směrnicí ředitele CBVSS k provedení řádu celoživotního vzdělávání Univerzity obrany​​.​

CBVSS zajišťuje vzdělávání v rámci:

- akreditovaného vzdělávání;

- kurzu pro vyšší důstojníky;

- kurzu Generálního štábu;

- kurzu strategického řízení obrany.

Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube