Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

O pracovišti

 

 

 Poslání a hlavní úkoly centra​

 • Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických stud​ií - válečná škola (CBVSS-VŠ) je podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 2​2 odst. 1 písm. c). pracovištěm Univerzity obrany v Brně.

 Zaměření a dlouhodobá orientace CBVSS-VŠ:​

 • svobodně rozvíjí vědecké bádání, vytváří a uskutečňuje studijní programy a vykonává další činnosti, které s tím souvisí;​
 • uskutečňuje vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost zejména v oborech bezpečnostních studií, vojenské strategie, strategického řízení a leadershipu, rozvíjí a šíří poznání v oblastech souvisejících se zajišťováním bezpečnosti a obrany České republiky a jejích koaličních partnerů.

 Činnosti a podpora činností

 • Vědecká, výzkumná, vývojová, inovační a tvůrčí činnost se uskutečňuje v souladu
  s potřebami společnosti a OS ČR v oblastech zaměření a dlouhodobé orientace Centra
  a je vyjádřena především:
  • výzkumnými záměry;
  • úkoly a projekty v rámci vyhlášených interních, národních a mezinárodních programů
   s výsledky aplikovatelnými do praxe.
 • Vzdělávací činnosti na CBVSS-VŠ jsou uskutečňovány:
  • v různých formách celoživotního vzdělávání, které vychází zejména z potřeb OS ČR
   a společenské objednávky orgánů veřejné správy při zohlednění ustanovení zákona
   č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků;
  • v akreditovaných studijních programech.
 • Pro podporu činností podle předcházejících odstavců vytváří CBVSS-VŠ podmínky zejména pro:
  • rozšiřování a tvůrčí aplikaci vědecko-výzkumných poznatků analytického
   a prognostického charakteru v oblasti bezpečnostní politiky a strategie;
  • teoretickou a metodologickou podporu procesů řízení obrany ČR a výstavby
   ozbrojených sil;
  • mezinárodní spolupráce s institucemi obdobného zaměření, zapojení se do aliančních
   či mezinárodních projektů v oblasti působnosti centra;
  • organizaci tematických vzdělávacích aktivit a konferencí v rámci resortu MO
   i mimo něj;
  • konzultační, expertní, vydavatelskou a popularizační činnost ve prospěch resortu MO
   i širší bezpečnostní komunity.
​​​​​​​​​​
​​
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka

 

Kontakt:

C​entrum bezpe​čnostních a
vojensko-strategických studií - válečná škola​

Univerzita o​brany
Kounicova 65,
662 10 Brno​​​​​​

Tel:  973 443 239
Fax: 973 442 312

Defence and Etrategy 2019.jpg Oas na web.png


​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme