Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

Dlouhodobý záměr rozvoje organizace

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Dlouhodobý záměr rozvoje organizace

​​CBVSS provádí zejména aplikovaný výzkum a expertní činnost, jejímž výsledkem jsou strategické studie, koncepce, analýzy a prognózy v oblastech bezpečnostní politiky, vojenské strategie, řízení zdrojů pro zajištění obrany státu a vlivu obranných technologií na vojenství. Odborné zaměření centra je prioritně přizpůsobeno potřebám vedení resortu Ministerstva obrany s přesahem na další instituce ČR. 

 Dlouhodobý záměr rozvoje organizace:

 • DZRO směřuje k formulování doporučení pro adaptaci obranné politiky a strategie státu, postupů a procesů strategického řízení v podmínkách MO. Dále k podpoře rozhodování strategické úrovně řízení v oblasti zajišťování obrany, jak po procesní, tak i po obsahové stránce.
 • Předmětem výzkumné činnosti jsou trendy a přístupy nejlepší praxe v oblasti strategického řízení obrany se zaměřením na formulaci obranné politiky a strategie, také plánování, financování, vyzbrojování, výstavba schopností a použití ozbrojených sil, řízení lidských zdrojů a jejich příprava.
 • Kromě výše uvedených procesů strategického řízení jsou předmětem činnosti také bezpečnostní a operační prostředí, vojenské konflikty, bezpečnostní a obranné strategie států a mezinárodních organizací a též koncepční dokumenty výstavby schopností ozbrojených sil.
 • Na základě analýz strategických a koncepčních dokumentů jsou formulovány strategické předpoklady použití výstavby ozbrojených sil (generické scénáře možného použití OS ČR).
 • K naplnění cílů se rozvíjí spolupráce s akademickými pracovišti se zaměřením na středoevropský region a jsou pořádány mezinárodní konference, jakožto platformy pro sdílení poznatků a přístupů při zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
 • Výsledky výzkumu a jejich prosazování do praxe jsou popularizovány vydavatelskou, publikační a další expertní činností.
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme