Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. Richard SAIBERT, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. Richard SAIBERT, Ph.D.

​​

​Oddělení vojenskostrategických studií
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 443 499
richard.saibert@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

 

Stručný profesní životopis:

 
Ing. Richard Saibert, Ph.D. narozen v roce 1969. Po ukončení studia Vysoké vojenské školy působil v letech 1991 až 2003 na velitelských a štábních funkcích v rámci AČR, včetně Vojenské akademie v Brně. Od roku 2003 do roku 2013 pracoval střídavě jako referent, resp. vedoucí referátu NATO na Sekci obranné politiky a strategie MO, v letech 2008 – 2009 jako obranný poradce Stálé mise ČR při OSN v New Yorku, a v období let 2010 – 2013 zastával pozici obranného poradce na Stálé delegaci ČR v NATO v Bruselu. V letech 2014 až 2016 pracoval jako projektový manažer, později vedoucí investic a správy majetku. Od 1. 9. 2016 června 2017 působil jako akademický pracovník oddělení profesních a kariérových kurzů Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO v Brně. Od července 2017 působí jako akademický pracovník Oddělení vojenskostrategických studií a zastupuje ČR v řídícím výboru NATO pro operační standardizaci AJOD WG. V září 2016 zahájil studium doktorského studijního programu na Fakultě vojenského leadershipu UO, které v roce 2019 úspěšně ukončil.

​Odborné zaměření:

  • obranná standardizace a doktrinální činnost

Vzdělání a odborné kurzy

  • Vysoká vojenská škola pozemního vojska obor raketové vojsko a dělostřelectvo – 1991
  • Kurz bezpečnostní politiky – Evropské centrum pro bezpečnostní studia Georgie C. Marshalla, Garmisch-Partenkirchen, Německo – 2003
  • EUROPEUM – dvousemestrální studium o EU při Právnické fakultě a fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha – 2004

Publikace

 
​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme