Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.

Zástupce ředitele
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 032
josef.prochazka@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​

 

Stručný profesní životopis:

Ing. Josef Procházka, Ph.D. narozen 1966 v Brně, vystudoval VAAZ obor tanková a automobilní technika, 1990–96 praxe u vojsk v oblasti technického a automobilního zabezpečení, 1996–1999 štábní funkce na GŠ a MO v oblasti logistiky a akvizice, 2000-2007 Ústav strategických studiích UO v Brně – odcházel z pozice zástupce ředitele, 2007–2011 sekce obranné politiky a strategie – zástupce ředitele odboru strategického rozvoje.  2011-2014 obranný poradce stálého zastoupení ČR při NATO – vedoucí oddělení zdrojů a vyzbrojování.

V současné době je zástupcem  ředitele Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO v Brně. Vojenskou kariéru ukončil v roce 2007. Absolvent doktorského studijního programu UO v Brně řízení obrany státu v roce 2005.

V letech 1999 a 2004 působil v misích SFOR a EUFOR na území Bosny a Hercegoviny,

1995, 2002 a 2008 absolvoval studijní pobyty v zahraničí v oblasti logistiky, řízení zdrojů a bezpečnostní politiky. V roce 2005 absolvent kurzu GŠ UO v Brně.

Tvůrčí činnost zaměřuje na oblast strategického řízení obrany se zaměřením na řízení obranných zdrojů, obranné plánování, logistiku a vyzbrojování a obrannou politiku se zaměřením na adaptaci obranné politiky na výzvy bezpečnostního prostředí.

Jazyky : anglický a německý  - aktivní, ruský a francouzský  - pasivní


​Odborné zaměření:

Strategické řízení a obranná politika. Specializace na dlouhodobé plánování, obranné plánování, plánování schopností, řízení obranných zdrojů, logistika a vyzbrojování.

Vzdělání a odborné kurzy:

 • Habilitační řízení v bezpečnostních oborech na UO v roce 2019
 • Absolvent doktorského studijního programu UO v Brně řízení obrany státu v roce 2005.
 • V roce 2005 absolvent kurzu GŠ Univerzity obrany v Brně.
 • V letech 1995, 2002 a 2008 absolvoval studijní pobyty v zahraničí v oblasti logistiky, řízení zdrojů a bezpečnostní politiky. 
 • Absolvent Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně (1985 – 1990) v oboru tanková a automobilní technika. 

Publikační či​nnost:

 • PROCHÁZKA, J. Dvacet let Armády České republiky. Jak dál? Vojenské rozhledy 2/2013, roč. 22, s. 48-58. ISSN 1210-3292
 • PROCHÁZKA, J. Společné financování NATO jako nástroj posilující soudržnost a akceschopnost této mezinárodní organizace. Vojenské rozhledy 4/2012, roč. 21, s. 25-34. ISSN 1210-3292
 • PROCHÁZKA, J. The Defence Policy of Czechoslovakia and the Czech Republic since 1989: Stages, Milestones, Challenges, Priorities and Lessons Learned. Connection Quarterly Journal – Spring 2009. Partnership for Peace Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes. 2009, p. 17-33. ISSN 1812-1098.  
 • TŮMA, M., JANOŠEC, J., PROCHÁZKA, J., Obranná politika Československa a České republiky (1989-2009). Praha. Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO. 2009. 231 s. ISBN 978-80-72-78-522-3
 • KRÁSNÝ, A., PROCHÁZKA, J., Strategický management. Vojenská strategie. Brno: Univerzita obrany, Ústav strategických studií. MO.ČR-PIC MO 2008, s. 261-312. ISBN 978-80-7278-475-2.
 • FRANK, Libor; PROCHÁZKA, Josef. Czech Defence Policy and Its Institutional and Documentary Framework. Strategic Impact, 2007, vol. neuvedeno, no. 1. ISSN 1841-5784.
 • PROCHÁZKA, J., Strategické přístupy k vyzbrojování ozbrojených sil a jejich systémové využití. Doktorská dizertační práce. Univerzita obrany, 2006. 146 s.
 • JANOŠEC J. a kol. Bezpečnost a obrana ČR 2015-2025. MOČR-AVIS 2005, s.200. ISBN 80-7278-303-3.
 • HRAZDIL, S., PROCHÁZKA, J,. Alianční plánování-stav, vývoj a jeho harmonizace s národními postupy. Obrana a strategie, 2004, roč.4, č.2, s. 91-104. 
 • PROCHÁZKA, J., KRČ, M., IVÁNEK, L., Obranný průmysl ČR po rozpadu bipolarity. Skripta S-1482. Vojenská akademie v Brně, Ústav strategických studií. 2003, 145 s. 
 • PROCHÁZKA, J., ŠMONDRK, J., VALOUCH, J., Defence Resources of the Czech Republic. Brno: Vojenská akademie v Brně. Ústav strategických studií. 2003, 84 s. ISBN 80-85960-62-1.
 • PROCHÁZKA, J. Návrh Národní strategie vyzbrojování. Vojenská akademie v Brně, Ústav strategických studií. 2002.
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme