Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.

Ředitel
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 032
josef.prochazka@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​

 

Stručný profesní životopis:

Ing. Josef Procházka, Ph.D. narozen 1966 v Brně, vystudoval VAAZ obor tanková a automobilní technika, 1990–96 praxe u vojsk v oblasti technického a automobilního zabezpečení, 1996–1999 štábní funkce na GŠ a MO v oblasti logistiky a akvizice, 2000-2007 Ústav strategických studiích UO v Brně – odcházel z pozice zástupce ředitele, 2007–2011 sekce obranné politiky a strategie – zástupce ředitele odboru strategického rozvoje.  2011-2014 obranný poradce stálého zastoupení ČR při NATO – vedoucí oddělení zdrojů a vyzbrojování. V letech 2014 - 2021 zastával funkci zástupce ředitele CBVSS, kde od roku 2019 z pozice zástupce řídil CBVSS. Na základě výběrového řízení realizovaného v listopadu 2021 byl rektorkou-velitelkou UO ustanoven dnem. 1. 1. 2022 ředitelem CBVSS.

V současné době je ředitelem Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Vojenskou kariéru ukončil v roce 2007. Absolvent doktorského studijního programu UO v Brně řízení obrany státu v roce 2005.

V letech 1999 a 2004 působil v misích SFOR a EUFOR na území Bosny a Hercegoviny,

1995, 2002 a 2008 absolvoval studijní pobyty v zahraničí v oblasti logistiky, řízení zdrojů a bezpečnostní politiky. V roce 2005 absolvent kurzu GŠ UO v Brně.

Tvůrčí činnost zaměřuje na oblast strategického řízení obrany se zaměřením na řízení obranných zdrojů, obranné plánování, logistiku a vyzbrojování a obrannou politiku se zaměřením na adaptaci obranné politiky na výzvy bezpečnostního prostředí. V NATO STO SAS zastupije ČEskou republiku v hlavním řídícím panelu.

Jazyky : anglický a německý  - aktivní, ruský a francouzský  - pasivní


​Odborné zaměření:

  
Strategické řízení a obranná politika. Specializace na dlouhodobé plánování, obranné plánování, plánování schopností, řízení obranných zdrojů, logistika a vyzbrojování.

Vzdělání a odborné kurzy:

 • Habilitační řízení v bezpečnostních oborech na UO v roce 2019
 • Absolvent doktorského studijního programu UO v Brně řízení obrany státu v roce 2005.
 • V roce 2005 absolvent kurzu GŠ Univerzity obrany v Brně.
 • V letech 1995, 2002 a 2008 absolvoval studijní pobyty v zahraničí v oblasti logistiky, řízení zdrojů a bezpečnostní politiky. 
 • Absolvent Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně (1985 – 1990) v oboru tanková a automobilní technika. 

Publikační či​nnost:

 • VYKLICKÝ, Vladimír, PIKNER, Ivo, PROCHÁZKA, Josef. Přístupy k modernizaci pozemních sil vybraných zemí NATO a EU. Vojenské rozhledy, 2022.
 • FRANK, Libor, FUČÍK, Jakub, BAXA, Fabian, PROCHÁZKA, Josef. Technological Development: Implications for the Capabilities of the Czech Armed Forces 2020. Brno: University of Defence, 2021. 26 p. ISBN 978-80-7582-377-9.
 • PROCHÁZKA, Josef, KARAFFA, Vladimír. Ozbrojené síly České republiky. In: Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut v Praze, 2021, s. 259-294. ISBN 978-80-87125-35-9.
 • PROCHÁZKA, Josef, NEČAS, Pavel. Přístupy k tvorbě bezpečnostních a obranných strategií. Banská Bystrica: Belianum, 2020. 201 s. ISBN 978-80-557-1656-5.
 • PROCHÁZKA, Josef. The Changing Role of the Common Security and Defence Policy of NATO and the EU in Central European Security: The Czech Republic. In: Gergely Varga. The NATO and EU Relations of Central and Eastern European NationsEdited. Budapest: Dialóg Campus , 2020, p. 25-42. ISBN 978-963-531-048-7.
 • VAŠÍK, Petr, HRDINA, Jaroslav, PROCHÁZKA, Josef, KUTĚJ, Libor, ŠČUREK, Radomír. The weighted core of games based on tactical decisions. In: Mazal J., Fagiolini A., Vašík P. (eds.). Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Cham: Springer Verlag, 2020, roč. 11995 LNCS, p. 244-252. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-43889-0.
 • PROCHÁZKA, Josef, CHYLÍK, Miroslav. Řízení rizik v procesu plánování rozvoje Armády České republiky. Vojenské rozhledy, 2020, 29(3), 3-24. ISSN 1210-3292.


 •    
  © 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme