Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc.

​​

​Oddělení strategického řízení obrany
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

​​​​​​Kontakt:

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.: (+420) 973 443 260
fax: (+420) 973 443 371
dalibor.prochazka@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​

Stručný profesní životopis:

RNDr. Dalibor Procházka, CSc., podplukovník v záloze, narozen v roce 1962. V roce 1986 ukončil Fakultu numerické matematiky a kybernetiky Moskevské státní univerzity. V letech 1987-1995 působil jako odborný asistent na katedře Technické kybernetiky a vojenské robotiky Vojenské akademie v Brně, v letech 1995-1997 se zabýval školící a projektovou činností na informačním systému logistiky. Od r. 1998 do roku 2005 se podílel na výzkumu a zavádění prostředků modelování a simulace pro potřeby výcviku a vzdělávání do AČR, v letech 2000-2005 jako velitel Centra simulačních a trenažérových technologií, v letech 2006-2009 jako projektový manažer ve společnosti VR Group, a.s.  V letech 2011-2013 se v rámci Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany věnoval oblasti informačních systémů, zejména kybernetické obraně. 

Od června 2013 pracuje jako odborný asistent Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO. Zabývá se problematikou modelování a simulace a kybernetické obrany .

​Odborné zaměření:

 • Informatika, kybernetická obrana, technická kybernetika, modelování a simulace.​

​Výzkumné projekty:

 • Projekt obranného výzkumu „NEC TENAŽER – Implementace prostředí Network Enabled Capability do simulačních a trenažérových technologií“ (2007-2008), odpovědný řešitel.
 • Projekt obranného výzkumu „SIMUL – Zajištění interoperability simulačních systémů a počítačových modelů pro výcvik vojáků k aktuálním typům operací“ (2007-2008), řešitel.
 • Projekt obranného výzkumu „DISTANCE – Zdokonalovací distanční příprava vojenských profesionálů AČR“ (2007-2008), řešitel.

Publikační či​nnost:

Vědecká a publikační činnost:

 • ADÁMKOVÁ, Adéla; PROCHÁZKA, Dalibor; ČECHOVÁ, Ivana. The State of Language Competence and the Need of Language Education in the Army of the Czech Republic. In: INTED2016 Proceedings. Valencia, Spain: IATED, 2016, p. 515-522. ISSN 2340-1079. ISBN 978-84-608-5617-7.
 • NOVOTNÝ, Antonín; PROCHÁZKA, Dalibor. VYUŽITÍ SYSTÉMOVÉ DYNAMIKY PŘI AKVIZICI VRTULNÍKŮ PRO POTŘEBY AČR. In: Sborník vedeckých a odborných prác. 6. Medzinárodná vedecká konferencia "Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015". Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Slovenská republika. 2015: AOS Liptovský Mikuláš, 2015, s. 431-442. ISBN 978-80-8040515-1. Dostupné z: http://www.aos.sk/struktura/katedry/kbo/NMB2015/Zbornik_NMB_2015.pdf
 • NOVOTNÝ, Antonín; PROCHÁZKA, Dalibor. APLIKACE SYSTÉMOVÉ DYNAMIKY V PROCESU SDÍLENÍ VOJENSKÝCH SCHOPNOSTÍ . Obrana a strategie Defence & Strategy, 2014, sv. 2/2014, č. 2, s. 87-104. ISSN 1802-7199. DOI: 10.3849/1802-7199.14.2014.02.087-104. Dostupné z: http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2014/2-2014/clanky/aplikace-systemove-dynamiky-v-procesu-sdileni-vojenskych-schopnosti.html​
 • Podíl na zpracování koncepčních materiálů pro zavádění simulačních a trenažérových technologií do AČR (od roku 1998).
 • Člen pracovní skupiny panelu NATO (Modelling and Simulation Group - MSG - 053 “Rapid Generation of Scenarios and Databases  for Simulation Applications”) (2006-2009)
 • Předseda Odborné sekce Rady resortu Ministerstva obrany pro výzkum a vývoj pro modelování a simulaci (2004-2005).
 • Člen organizačního výboru panelu NATO RTO SAS-071 - Analytical Tools for Irregular Warfare (2008-2009)

Nejvýznamnější publikace:

 • NOVOTNÝ, Antonín; PROCHÁZKA, Dalibor. APPLICATION OF SYSTEM DYNAMICS IN THE PROCESS OF SHARING MILITARY CAPABILITIES. In: Proceedings International Scientific Conference STRATEGIES XXI The complex and dynamic nature of the security environment. Bukarest: Carol I National Defence University Centre for Defence and Security Strategies Studies, 2015, Volume 2. p. 90-101. ISSN 2285-8318. Dostupné z: http://www.strategii21.ro/A/2015-06.%20THE%20COMPLEX%20AND%20DYNAMIC%20NATURE%20OF%20THE%20SECURITY%20ENVIRONMENT/conference_2015_vol%202.pdf​
 • PROCHÁZKA, D., Vráb, V, HAUSNER, D., HAVELKA, L.: Simulační prostředí pro NEC. In: ITTE 2009, Uživatelé v integrovaném prostředí NEC, Brno, 2009
 • Procházka, D.: Tactics Training Using Reconfigurable Virtual Simulators. In: International Week of Simulations 2007, Lublaň, Slovinsko
 • Klicnar, M., Procházka, D.: Tactics Training Using Reconfigurable Virtual Simulators. In: ITEC 2007, Koelnmesse Cologne, Germany.
 • Procházka, D., Vráb, V., Klicnar, M, Pospíšil, P.: Experience with Using ModSAF for Battalion Staff Training in the Czech Army. In: In: Simulatiom Operability Workshop, Orlando, USA, 2000.
 • Procházka, D., Rapčan, V., Hubáček, M.: Using ModSAF in Czech Army: The current Status. In: 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Florida, U.S.A, 2002.
 • Procházka, D , Františ, P.: Development of a Modelling and Simulation Capability – Problems en routeI. IVth International Synthetic Environment Symphosium. Shrivenham, UK, 2001.
 • VRÁB, V., PROCHÁZKA, D.,HAVELKA, L.: Národní centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně. Vojenské rozhledy, č. 2/2001, str.128-134.
 • PROCHÁZKA, D. HAVELKA, L: Modification of OneSAF Testbed for Czech Army In: 6th NATO PfP/PWP Simulation Conference “Military Training and Education” CATE, Brno, 2003.
 • PŘENOSIL, Václav, PROCHÁZKA, Dalibor, HAVELKA, Ladislav, VRÁB, Vladimír. Center of Simulation and Training Technologies. In proceedings of the 13th NATO Modelling and Simulation Group Business Meeting, 10. až 14. května 2004, Sintra, Portugalsko.
 • PŘENOSIL, Václav, PROCHÁZKA, Dalibor, HAVELKA, Ladislav, VRÁB, Vladimír. Center of Simulation and Training Technologies for Crises management. In CM - 2. mezinárodní konference, 19. a 20. května 2004, Brno 2004, ppt prezentace na doprovodném CD.
 • Kolektiv autorů. Koncepce propojení OTS VŘ PozS AČR a CSTT. Projekt obranného výzkumu 907 920 4573. VR Group Praha. Praha, 2004. 143 s.
 • VRÁB, Vladimír, HAVELKA, Ladislav,  PROCHÁZKA, Dalibor. OneSAF a záchranná činnost. In: Medzinárodná konferencia „Nové trendy v rozvoji letectva 2004“. Košice 2004.
 • VRÁB, Vladimír, HAVELKA, Ladislav,  PROCHÁZKA, Dalibor. Programová a technická řešení distribuované simulace v prostředí KIS. In: 9. konference spojovacího vojska. Brno, 2004.
 •  PROCHÁZKA, D. Inteligentní řízení lokomoce kráčejícího robota. Kandidátská disertační práce. Brno, Vojenská akademie,  1997.

Rezortní dokumenty:

 • Koncepce kybernetické obrany rezortu MO. Vedení zpracovatelského týmu.
 • Studie využitelnosti systému Galileo pro rezort MO. Vedení zpracovatelského týmu.

​​
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme