Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

plk. gšt. Ing. Zdeněk PETRÁŠ, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

plk. gšt. Ing. Zdeněk PETRÁŠ, Ph.D.

Starší vedoucí vědecký pracovník
​Oddělení vojenskostrategických studií
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 443 666
zdenek.petras@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

 

Stručný profesní životopis:

 

Plukovník gšt. Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D., je absolventem VVŠ PV ve Vyškově a na CBVSS působí jako starší vedoucí vědecký pracovník od roku 2012. Svou vojenskou kariéru zahájil jako důstojník logistického zabezpečení u jednotek protiletadlové raketové brigády. Řadu let působil jako vedoucí starší důstojník-specialista na Generálním štábu AČR a rovněž jako vojenský poradce na zastoupení České republiky při NATO a EU v Bruselu. Je absolventem kurzu generálního štábu na francouzské vojenské škole v Paříži (Collègue Interarmée de Défense), kde rovněž studoval na Université Panthéon-Assas Paris. V roce 2016 dosáhl titulu Ph.D. na Univerzitě obrany v Brně ve studijním programu ekonomika a management. Ve své práci na CBVSS se zabývá problematikou vztahů mezi NATO a EU v oblasti obrany a bezpečnosti a problematikou obranného plánování a rozvoje vojenských schopností.


Hovoří anglicky, francouzsky a italsky. 

​Odborné zaměření:

 
 • Vztah NATO a EU v oblasti bezpečnosti a obrany, obranné plánování a rozvoj vojenských schopností

Publikační či​nnost:


 • PETRÁŠ Zdeněk, KUBEŠA Milan. Perspektivy tvorby společných evropských ozbrojených sil. Brno: Univerzita obrany, 2017, 84 s. ISBN 978-80-7582-027-3.
 • PETRÁŠ, Z. Společná evropská armáda – realita, či utopie. Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 2, s. 101-108, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (online), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz
 • PETRÁŠ, Z. Jaké jsou předpokládané perspektivy další spolupráce mezi NATO a EU. Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 3, s. 22-30, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz
 • PETRÁŠ, Z. Implementace hodnocení úrovně dosažených schopností v procesu plánování pomocí cílů. 9. doktorandská konference - Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu, Brno: UO, 2014, s. 31 – 38, ISBN 978-80-7231-926-8
 • PETRÁŠ, Z. Požadavky na budoucí schopnosti AČR. 5. mezinárodní vědecko-odborná konference – Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 - Tvorba a rozvoj operačních koncepcí klíč k rozvoji budoucích schopností AČR, Brno: UO, 2012, s. 118 – 124, ISBN DVD/CD 678-80-7231-909-1
 • PETRÁŠ, Z., DYČKA, L. (2013): Bílá kniha obrany Francie 2013 – překvapení nebo budoucí trend? – část I. Natoaktual.cz. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/bila-kniha-obrany-francie-2013-prekvapeni-nebo-budouci-trend-p3k-/na_analyzy.aspx?c=A130610_113327_na_analyzy_m02
 • PETRÁŠ, Z., DYČKA, L. (2013): Bílá kniha obrany Francie 2013 – překvapení nebo budoucí trend? – část II. Natoaktual.cz. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/bila-kniha-obrany-francie-druha-cast-dbe-/na_analyzy.aspx?c=A130625_101519_na_analyzy_m00
 • PETRÁŠ, Z., DYČKA, L. (2014): Výzvy a úskalí životní mise generála Petra Pavla.Natoaktual.cz. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/vyzvy-a-uskali-zivotni-mise-generala-petra-pavla-fbd-/na_analyzy.aspx?c=A140929_141258_na_analyzy_m02
 • Petráš, Zdeněk. Kritická analýza stavu vzájemného propojení plánování pomocí cílů a plánování schopností. Vojenské rozhledy, roč. 23 (55), č. 4, s. 3-24, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz.
 • PETRÁŠ, Zdeněk. Charakteristika budoucích ozbrojených konfliktů. Sympozium - Budoucnost strojové civilizace, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014. s. 58-64. ISBN (online) 978-80-214-5087-5, DOI: 10.13164/conf.bsc.2014.
 • PETRÁŠ, Z. Výzkumné metody použité k analýze stavu propojení plánování pomocí cílů a plánování vojenských schopností. 10. doktorandská konference - Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu, Brno: UO, 2015, s. 215 - 223, ISBN 978-80-7231-994-7.
 • PETRÁŠ, Z; YAZBECK, T; SCOTTI DI UCCIO, G; HOFF, E; SOLVEIG, M-K; OFSTAD PRESTERUD, A; MURRAY-BROOKS, M; KVALVIK, Sverre. Cost Efficiency Implications of International Cooperation. Neuilly-sur-Seine, Francie: NATO Science and Technology Organization, 2015, 132 p. ISBN 978-92-837-0219-1 (on line), dostupné z http://www.cso.nato.int/abstracts.aspx?RestrictPanel=6
 • PETRÁŠ, Zdeněk. Evropská bezpečnostní integrace na rozcestí. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015. Liptovský Mikuláš, Slovensko: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2015, s. 479-487. ISBN 978-80-8040-515-1, dostupné z http://www.aos.sk/struktura/katedry/kbo/index.php?go=8
 • PETRÁŠ, Zdeněk. Analýza přístupů vybraných zemí NATO a EU k obrannému plánování a plánování schopnost. Vojenské rozhledy. 2016, 25 (4), s. 3-19. ISSN 1210-3292 (print), 2336-2995 (on-line). Dostupné z: www.vojenskerozhledy.cz
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme