Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.

​Vedoucí oddělení
Oddělení řízení kurzů
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

​​​​​​Kontakt:

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 950
vojtech.nemecek@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

Stručný profesní životopis:

​Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. (plukovník v záloze), narozen 1957. Po skončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1980 až 1991 na velitelských a štábních funkcích u ženijního útvaru. V letech 1992 až 2002 působil střídavě na operačních velitelstvích AČR v Olomouci (Velitelství 2. armádního sboru, Velitelství pozemních sil) a na Vojenské akademii v Brně jako odborný asistent a později vedoucí katedry operačního použití ženijního vojska a ženijního zabezpečení. Od roku 2003 do roku 2006 pracoval na Generálním štábu AČR ve funkci náčelníka ženijního vojska.  V letech 2006 až 2009 byl vedoucím oddělení NATO Training Group na Velitelství NATO pro transformaci v Norfolku (USA). Aktivní vojenskou službu ukončil v roce 2013 z pozice velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany.

Ve své práci se zabývá bezpečnostní politikou, vojenskou strategií, krizovým řízením a použitím AČR při nevojenských ohroženích. Spolupracuje s pracovišti řešícími otázky výstavby a rozvoje ženijního vojska AČR a ženijních technologií.

​Odborné zaměření:

 • Bezpečnostní politika, vojenská strategie, krizové řízení a použití AČR při nevojenských ohroženích.
 • Spolupracuje s pracovišti řešícími otázky výstavby a rozvoje ženijního vojska AČR a ženijních technologií.

Vzdělání a odborné kurzy:

 • Vysoká vojenská škola pozemního vojska obor velitelský ženijní - 1980
 • Titul doktor ve studijním oboru Použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení na VA v Brně - 1999
 • Brigádní velitelský kurz na VA v Brně - 2000
 • Kurz pro vyšší důstojníky na NATO Defence College, Řím (Itálie) - 2004

Publikační či​nnost:

 • Němeček, V.: K využití československého stálého opevnění, Vojenské rozhledy, číslo 8, ročník 2. (34.), MO ČR - GŠ AČR, 1993, 7 stran
 • Němeček, V.: Ženijní zabezpečení boje s využitím objektů stálého opevnění, Vojenské rozhledy, číslo 6, ročník 3. (35.), MO ČR - GŠ AČR, 1994, 11 stran
 • Němeček, V.: Tendence ovlivňující současný vývoj ženijního vojska a plnění úkolu ženijního zabezpečení, Sborník VA řada A (operačně taktická) č. l, VA Brno, 1994, 4 strany
 • Němeček, V.: K teorii klamání. Sborník VA řada A (operačně taktická) č. 3, VA Brno, 1994, 6 stran
 • Němeček, V.: Teorie maskování v AČR a v armádách států NATO, Vojenské rozhledy, číslo 3, ročník 3. (35.), MO ČR - GŠ AČR, 1994, 6 stran
 • Němeček, V.: Teorie klamání (K některým problémům a zkušenostem ve vybraných zahraničních armádách), Vojenské rozhledy, číslo 6. ročník 5. (37.)--MO ČR Sekce obranné politiky, Praha, 1996, 8 stran
 • Němeček, V.: Klamání v období přípravy a vedení obranné operace a jeho ženijní aspekty. Vojenské rozhledy, číslo 3, ročník 6. (38.). MO ČR - Agentura vojenských informací a služeb, Praha, 1997, 7 stran
 • Němeček, V.: Ženijní aspekty bojového využití československého stálého opevnění z let 1935 až 1938, Disertační práce. VA v Brně, 1998
 • Němeček, V.: Možný způsob hodnocení bojové životností objektů stálého opevnění (ochranných staveb), Sborník VA řada A (operačně taktická) č. l / 1999, VA Brno. 1999
 • Němeček, V.: Možností ženijního vojska AČR k plnění úkolů při nevojenských ohroženích státu, Pojednání, Závěrečná práce kurzu ŘOS-BVK-PS, VA Brno, 1999, ev. č. V 22, 60 stran
 • Němeček, V.: Použiti ženijního vojska AČR při nevojenských ohroženích. Skripta, RVO VA Brno, 1999, P. č. t. 291, 92 stran
 • Němeček, V.: Úkoly jednotek ženijního vojska AČR při eliminaci ohrožení vlivem přírodních katastrof a průmyslových havárií, Vojenský profesionál, číslo 7-89 / 2000, MO ČR - A VIS, Praha, 2000, 7 stran
 • Němeček, V.: Armáda ČR při eliminaci různých ohrožení (Odstraňování následků přírodních katastrof a průmyslových havárií). Vojenské rozhledy. Číslo 2, ročník 9. (41.), MO ČR - Agentura vojenských informací a služeb, Praha, 2000,   l0 stran
 • Němeček, V.: Doktrína pozemních sil AČR, část 5.2. Ženijní vojsko, VPozS Olomouc. 2001, 1,5 strany
 • Němeček, V.: Výstavba a rozvoj ženijního vojska v rámci reformy ozbrojených sil ČR, Sborník ženijního vojska, VPozS Olomouc, 2001, 12 stran
 • Němeček, V: Úkoly ženijního vojska podle standardů NATO, Sborník ženijního vojska, VPozS Olomouc, 2001, 6 stran
 • Němecek, V.: Plánování, organizování a realizace ženijních opatření klamání, VPozS Olomouc, 2001, 9 stran.
 • Němeček, V., Škrob, P., Kožmínová, D.: K výkladu pojmů teorie maskování armád států NATO, Vojenské rozhledy. Číslo 3, ročník 3. (35.), MO ČR - OŠ AČR. 1994, 6 stran
 • Němeček, V., Škrob, P.: Ženijní opatření klamání, skripta, (část l a 4, 50 % části 3, příloha č. 2 a 3), RVO VA, Brno 1996, 101 stran
 • Němeček, V., Gireth, J.: K budování ochranných staveb "předem" v období přípravy operace. Vojenské rozhledy, číslo l, ročník 9. (41.), MO ČR – Agentura vojenských informací a služeb, Praha, 2000, 11 stran
 • Němeček, V., Gireth, J.: Budování ochranných staveb předem. Sborník VA řada A (operačně taktická) č. 2 / 2000, VA Brno, 2001
 • Němeček, V., Skála, P: Geografická podpora jednotek a útvarů ženijního vojska AČR, Vojenský topografický obzor, číslo l / 2001, HÚVG, Praha, 5 stran
 • Němeček, V, Zigman, M.: Ženijní podpora boje, Sborník ženijního vojska, VPozS Olomouc. 2001, 6 stran
 • Zigman, M., Kroupa, L., Beyr, P., Němeček, V.: Ženijní prostředky ženijního vojska pozemních sil armády české republiky. Pomůcka, VPozS Olomouc, 2001, 91 stran
 • Kolektiv: Názvosloví ženijního vojska. [Návrh normy], VA Brno, 2001, 10%
 • Němeček, V., Škrob, P.:  Ženijní opatření k uchování bojeschopnosti vojsk, skripta, RVO VA, Brno 2002, 48 stran.
 • Němeček, V., Gireth. J.: A védelmi építmények elökészítése. Müiszaki katonai közlöny, číslo  2 - 3 / 2000, Budapešť, 7 stran
 • Kolektiv: Místo a úloha záchranných praporů 15. ženijní záchranné brigády za krizových stavů a za válečného stavu (Čj: 80176-59/2005/DP-1618), Studie, Vedoucí zpracovatelského týmu, 2005, 45 stran​

​​
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme