Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

plk. gšt. Ing. Josef MELICHAR, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

plk. gšt. Ing. Josef MELICHAR, Ph.D.

Starší vedoucí vědecký pracovník 
​Oddělení strategického řízení obrany
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany 

​​​​​​Kontakt: 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.: (+420) 973 442 708
fa​x: (+420) 973 443 371
josef.melichar@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​

Stručný profesní životopis:

 

Plk. gšt. Ing. Josef Melichar, Ph.D. nar. 1962 v Šumperku. V letech 1980-1985 absolvoval Vojenskou Akademii Antonína Zápotockého (dnes UO) v Brně (obor vojensko-inženýrský tankový). Od roku 1985 pracoval v oblasti logistiky převážně na řídících a štábních funkcích. Od roku 2005 pracoval v oblasti Civilně vojenské spolupráce, Psychologických operací a Informačních operací, v letech 2009 – 2012 pracoval také v oblasti vyhodnocování operací. Od července 2013 vykonával funkci výkonného důstojníka Inspektorátu NGŠ a důstojníka oddělení kontroly Inspektorátu NGŠ. Od září 2014 pracuje na Centru Bezpečnostních a Vojensko-Strategických Studií při Univerzitě obrany v Brně. 

V letech 2010 – 2015 přednášel vyhodnocování operací v kurzech plánování operací, v kurzech Psychologických operací a v kurzech Informačních operací pro školu NATO v Oberammergau (SRN). V letech 2012 a 2013 poskytoval podporu jako mentor v oblasti vyhodnocování operací pro Švédskou univerzitu obrany, v roce 2013 přednášel problematiku vyhodnocování operací na Baltské univerzitě obrany.   

Je absolventem kurzů Logistics Executive Development Course (Fort Lee, USA, 2000), NATO Comprehensive Operations Planning Course (Oberammergau, 2010), NATO Psychological Operations Planning Course (Oberammergau, 2010), NATO Information Operations Course (Oberammergau, 2012).

Účastnil se vojenských operací NATO na území Bosny a Hercegoviny, Kosova, Afganistánu, a operace EU na území Čadské republiky a Středoafrické republiky. V letech 2002 – 2005 pracoval jako zástupce vedoucího Národního zastoupení při  AFNORTH (Brunssum, Nizozemí), v letech 2009 – 2012 pracoval jako specialista pro psychologické operace a vyhodnocování operací na mezinárodním štábu JFC Brunssum (Nizozemí).

Plk. Melichar je absolventem doktorandského studijního programu  "Ekonomika a management", který ukončil získáním titulu Ph.D. v roce 2018.

Jazyky: anglicky - aktivně, německy, francouzsky, španělsky, rusky - pasivně

 

​Odborné zaměření:

 

plk. Melichar se zabývá zejména  analytickou a prognostickou podporou strategického řízení se zaměřením na strategickou analýzu, prognozování, řízení rizik, tvorbu scénářů v procesu strategického řízení.

 

Publikační či​nnost:


Přehled výsledků

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme