Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. Imrich KUTNÝ

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. Imrich KUTNÝ

​Oddělení řízení kurzů
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

​​​​​​Kontakt:

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 247
imrich.kutny@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

Stručný profesní životopis:

Ing. Imrich Kutný, (plk.gšt. v záloze), narozen 1956. Po skončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1979 -1983 na základních velitelských a štábních funkcích u průzkumných jednotek.  V roce 1986 ukončil postgraduální studium na vojenské akademii . V letech 1986- 1999 působil postupně ve funkcích NŠ a velitel tankového pluku, náčelník skupiny výcviku na 1. as a zástupce velitele mechanizované brigády. Absolvoval kurz generálního štábu na Fuehrungsakademii Bundeswehru v Hamburku (1999-2001). Byl velitelem mechanizované brigády (2001-2003). Působil jako zástupce ředitele Ředitelství výcviku a doktrín (2003-2004). Od roku 2004 do roku  2007 byl vedoucím oddělení vojenských poradců Stále mise ČR při OBSE ve Vídni.  Po návratu působil do roku 2009 jako ředitel Krajského vojenského velitelství Hlavního města Praha. Aktivní vojenskou kariéru ukončil v závěru roku 2011 na funkci zástupce ředitele sekce – ředitele operačního odboru Sekce rozvoje druhů sil MO. V letech 2010až 2011 byl předsedou Sekce rozvoje operačního umění a taktiky REVVI MO.

​Odborné zaměření:

  • vojenská strategie
  • příprava jednotek, útvarů a štábů
  • operační umění

Publikační či​nnost:

​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme