Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. Ivan KRIŽKA

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. Ivan KRIŽKA

Vedoucí skupiny
Technicko-organizační skupina
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 176
ivan.krizka@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

​Stručný profesní životopis:

Ing. Ivan Križka, narozen v roce 1962. V letech 1977-1981 vystudoval vojenskou střední odbornou školu chemického vojska ve Valašském Meziříčí a v letech 1981-1985 absolvoval Vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově. Po ukončení VVŠ PV prošel v letech 1985-1991 velitelskými funkcemi u chemických jednotek plzeňské divize, kde získal základní velitelské zkušenosti a dovednosti až po funkci zástupce velitele chemického praporu.

Následně se podílel na výstavbě, výcviku a praktické činnosti jednotek Civilní ochrany Československé a následně České republiky, kde se aktivně podílel na přípravě jednotek pro řešení rozsáhlých ekologických havárií nebo událostí s rozsáhlým únikem průmyslových škodlivin. V letech 2000-2008 vykonával funkce na oddělení chemického vojska Generálního štábu AČR až po funkci zástupce náčelníka chemického vojska. V letech 2008- 2011 pracoval jako vedoucí oddělení výcviku a cvičení Joint CBRN COE ve Vyškově, kde se podílel na přípravě certifikačních cvičení společných velitelství NATO (NATO JHQ) a hodnocení (evaluaci) společného poradního týmu pro oblast CBRN (CBRN JAT). V roce 2011 byl ustanoven do funkce vedoucího operačního oddělení, operačního odboru Generálního štábu, kde svoji vojenskou karieru v roce 2013 ukončil. Následně pracoval na GŠ AČR jako referent bezpečnosti státu se zaměřením na obrannou standardizaci a tvorbu vnitřních předpisů.

Od roku 2016 pracuje jako vedoucí technicko-organizační skupiny CBVSS.

 

​Odborné zaměření:

- obranná standardizace;

- tvorba vnitřních předpisů a jejich evaluace.

Publikační či​nnost:

​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme