Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Mgr. Dominika Kosárová, Ph.D., M.A.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Mgr. Dominika Kosárová, Ph.D., M.A.

Oddělení bezpečnostních a obranných studií
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

​​​​​​Kontakt:

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 744
dominika.kosarova@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

Stručný profesní životopis:

Mgr. Dominika KOSÁROVÁ, Ph.D., M.A., narozena v 1989, absolvovala v letech 2010 až 2015 mezinárodní vztahy na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Současně v letech 2014 až 2015 absolvovala frankofonní magisterský program v oboru geopolitika, který realizovala Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů v spolupráci s Université de Reims Champagne-Ardenne. Na Katedře bezpečnostních studií FPVaMV pokračovala i v doktorském studiu a svou dizertační práci úspěšně obhájila v roce 2018. Během studia absolvovala krátkodobé studijní a výzkumní pobyty na Sheffield Hallam University, Université de Lorraine, Sciences Po Grenoble a University of Vienna. Od září 2018 působí jako akademický pracovník na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně. 

​Odborné zaměření:

  • Vývoj bezpečnostního prostředí se zaměřením primárně na problematiku selhávajících států, terorismus a výzkum konfliktů.

​Vzdělání a odborné kurzy (stáže):

  • Confronting terrorism in today´s world - University College Roosevelt, Middelburg, 2017
  • From intervention to non-intervention: The triumph of sovereignty over human rights? - Singidunum University, Belehrad, 2016 

Publikační či​nnost:

KOSÁROVÁ, D. 2018. Liberálna demokracia ako problematický aspekt pri výskume zlyhávajúcich štátov. In Bezpečnostné fórum 2018. Zborník vedeckých prác. (CD) Banská Bystrica: Interpolis, 2018. ISBN 978-80-972673-5-3. s. 239-250.

KOSÁROVÁ, D. 2017. Information warfare and the contemporary security environment. In Horyzonty bezpieczeństwa. Opole: Uniwersytet Opolski, Prawa i Administracji, 2016. ISSN 2543-6090.  Vol. 8, no. 3 (2017), pp. 17-33.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2017. The Republic of Moldova as a potential failing state? In Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Roč. 4, č. 3-4, ISSN 2413-2349, s. 50-59.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2017. The role of identity in the contemporary global terrorist movement. In Politické vedy.  Roč. 20, č. 4. ISSN 1335–2741. s. 113-133.

KOSÁROVÁ, D. 2017. Islamizmus ako alternatíva pre zlyhávajúci štát? In Bezpečnostné fórum 2017. Zborník vedeckých prác. (CD) Banská Bystrica: Interpolis, 2017. ISBN 978-80-972673-1-5. s. 212-224.

KOSÁROVÁ, D. 2017. The correlation between the raise of Islamist terrorism and anti-Islamic extremism. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2017. ISBN 978-80-8040-551-9. s. 235-246.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2017. Prognózy a perspektívy vyšehradskej spolupráce. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2017. ISBN 978-80-8040-551-9. s. 568-575.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2016. Maritime piracy as a security threat. In Horyzonty bezpieczeństwa. Opole : Uniwersytet Opolski, Prawa i Administracji, 2016. ISSN 2543-6090.  Vol. 2, no. 3 (2016), pp. 13-26.

KOSÁROVÁ, D. 2016. Sekuritizácia zlyhávajúcich štátov v kontexte medzinárodného terorizmu. In Acta FF ZČU, roč. 8, č. 2/2016, ISSN 1802-0364, s. 7-28.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2016. Radikalizácia spoločnosti v podmienkach mocenského vákua: prípad Somálska. In Medzinárodné vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1. s. 641-651.

KOSÁROVÁ, D. 2016. Suverenita v kontexte zlyhávania štátu. In Bezpečnostné fórum 2016. Banská Bystrica: Belianum, 2016. ISBN 9 78-80-557-1093-8. s. 340-350.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2016. Džihád – význam, príčiny a súvislosti. In ANDRASSY, V. (ed.) Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2016. ISBN 978-80-8040-534-2. s. 206-215.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2016. Integrácia SR do NATO. In Vplyv EÚ a NATO na Európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016. - ISBN 978-80-557-1214-7. - online, s. 87-103.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2016. Bezpečnostná politika SR ako členského štátu NATO. In Vplyv EÚ a NATO na Európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016. - ISBN 978-80-557-1214-7. - online, s. 104-118.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2016. Bezpečnostné prostredie SR. In Vplyv EÚ a NATO na Európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016. - ISBN 978-80-557-1214-7. - online, s. 119-122.

KOSÁROVÁ, D., UŠIAK, J. 2016. Bezpečnostné výzvy, riziká a ohrozenia SR. In Vplyv EÚ a NATO na Európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016. - ISBN 978-80-557-1214-7. - online, s. 123-133.

KOSÁROVÁ, D. 2016. Pôsobenie teroristických skupín ako dôsledok zlyhávania štátu? In INTERPOLIS' 16: Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. ISBN 978-80-557-1249-9,  s. 300-310.


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme