Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

Ing. Jaroslav KOLKUS

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

Ing. Jaroslav KOLKUS

Ředitel
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

​​​​​​Kontakt:

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 443 573
jaroslav.kolkus@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

Stručný profesní životopis:

​Ing. Jaroslav Kolkus, generálporučík v záloze, narozen 1954. Po ukončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1977 až 1982 na základních velitelských funkcích na Vysoké vojenské škole pozemního vojska. Postgraduální studium absolvoval na Vojenské akademii v Brně. Následně v letech 1985 až 1987 vykonával funkci náčelníka štábu pluku ve Strašicích. V průběhu výkonu funkce byl vyslán na kurz velitelů motostřeleckých pluků do Solněčnogorsku. Od roku 1987 do roku 1992 vykonával funkci velitele pluku v Podbořanech. V letech 1992 až 1996 byl zástupcem velitele divize a brigády v Kroměříži. V letech 1996 až 1999 působil na velitelství armádního sboru v Olomouci ve funkci náčelníka správy bojové přípravy a na Velitelství pozemního vojska ve funkci ředitele odboru bojové přípravy. Kurz Generálního štábu absolvoval v roce 1998. V letech 1999 až 2001 vykonával funkci náčelníka štábu divize v Hranicích a Brně. V roce 2001 absolvoval NATO Defense College v Římě. Po splnění úkolů velitele kontingentu v misi SFOR v roce 2002 byl ustanoven do funkce ředitele operační sekce Generálního štábu a následně v roce 2003 do funkce 1. ZNGŠ, kde působil do roku 2008. V roce 2008 až 2011 plnil úkoly vojenského představitele ČR při NATO a EU, Zahraniční pracoviště Brusel. V roce 2011 ukončil činnou službu. V letech 2011 a 2012 pracoval v pozici obchodního ředitele. V roce 2013 pracoval na dohodu pro UO Brno. Hovoří anglicky.

​Odborné zaměření:

  • ​Vojenská strategie, výstavba a rozvoj armády.
  • Příprava štábů, jednotek a útvarů.  

Publikační či​nnost:

Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube