Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. Jan GIRETH, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. Jan GIRETH, Ph.D.

​Oddělení vojenskostrategických studií
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany 

​​​​​​Kontakt: 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 557
jan.gireth@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​

Stručný profesní životopis:

Ing. Jan Gireth, Ph.D. (plukovník v záloze), narozen 1956. Po skončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1979 až 1990 na velitelských a štábních funkcích u ženijních útvarů. V letech 1990 až 2001 působil na Vojenské akademii v Brně jako odborný asistent katedry operačního použití ženijního vojska a ženijního zabezpečení. V letech 1996 až 1997 plnil úkoly ve štábu velitelství IFOR a SFOR na území bývalé Jugoslávie. Od roku 2001 do roku 2004 působil ve funkci staršího styčného důstojníka národního zastoupení ČR v SHAPE v Monsu (Belgie) V letech 2004 až 2008 pracoval na Generálním štábu AČR ve funkci ředitele odboru krizového řízení a odboru zahraničních operací Společného operačního centra MO. V letech 2008 až 2011 byl národním styčným představitelem AČR na Velitelství NATO pro transformaci v Norfolku (USA). Aktivní vojenskou službu ukončil v roce 2014 na systemizovaném místě ředitele odboru kontroly odzbrojení – zástupce ředitele Ředitelství zahraničních aktivit.

​Odborné zaměření:

​Vzdělání a odborné kurzy:

 • Vysoká vojenská velitelsko-technická škola Martin (Slovenská republika) obor velitelský ženijní – 1979
 • Postgraduální studium velitelsko-štábní, obor ženijní na VA Brno - 1988
 • Titul doktor ve studijním oboru Použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení na VA v Brně – 1999
 • NATO Peace Support Operations Course, NATO School, Oberammergau (SRN) - 1998 
 • Advanced Course: Issues in Modern Peacekeeping, Pearson Peacekeeping Centre, Cornwallis (Kanada) – 2001
 • Peacekeepig for Decision Makers Course, Newport, Rhode Island (USA) – 2006
 • Modular short Course on „International Organisations“, NATO Defence College, Řím (Itálie) – 2007
 • Arms Control – Vienna Document Compliance and Verification Course, NATO School, Oberammergau (SRN) – 2011
 • Arms Control – Open Skies Orientation Course, NATO School, Oberammergau (SRN) – 2011
 • Combined CFE Arms Control Verification Inspector/Escort Course, NATO School, Oberammergau (SRN) – 2012

Publikační či​nnost:

 • Gireth, J., Pospíchal, K.: Ženijní zabezpečení útoku pluku. Skripta pčt. 1361, VA Brno 1992
 • Gireth, J., Pospíchal, K.: K využití objektů stálého opevnění. Vojenské rozhledy, 1992, č. 7, 8 stran
 • Gireth, J.: Transformation trends in the Armed Forces of Central and Eastern European states. The Bulletin of ISOOC 95.3, the Netherlands Defence College Ypenburg, 1995, 10 stran
 • Gireth, J., Doležel, L.: Studie: Návrh taktického použití ženijní inteligentní munice pro plošné zaminování - SMEČ pro VÚ 010 Vyškov, Brno, 1995, 20 stran
 • Gireth, J.: Improvizované označování minových polí a ohrožených prostorů. Vojenský profesionál, 1998, č. 4 - 6, 4 strany
 • Gireth, J.: Improvizované miny používané v bývalé Jugoslávii. Vojenský profesionál, 1998, č. 7 - 9, 6 strany
 • Gireth, J.: A müszaki feladatok megszervezésének, végrehajtásának tapasztalatai az IFOR  misszión belül. Müszaki Katonai Közlöny, Budapešť, 1998, č. 2, 13 stran
 • Gireth, J.: Některé aspekty možného využití geotextilií ke zřizování ochranných staveb.  Sborník VA, řada A (operačně taktická), Brno, 1998, č. 2, 9 stran 
 • Gireth, J., Kroupa, L.: Možné způsoby zvyšování odolnosti ochranných staveb proti  prostředkům ničení. Sborník VA, řada A (operačně taktická), Brno, 1998, č. 3, 6 stran
 • Gireth, J.: Budování opevňovacích objektů v prostoru obrany mechanizované brigády. [Doktorandská disertace]. Vojenská akademie. Fakulta velitelská a štábní. Brno 1999. 146 stran​ 
 • Gireth, J., Doležel, L.: Geotextiliákalkalmazásának lehetöségei a védett létesítmények építésének területén. Müszaki Katonai Közlöny, Budapešť, 1999, č. 2, 14 stran
 • Gireth, J.: Improvised mines used in the course of the Civil War in former Yugoslavia. Genie, Vught, 1999, č. 4, 3 strany
 • Gireth, J., Kaplan, V.: A védelmi építmények ellenállásának értékelési lehetőségei a szerkezeti kialakítás alapján. Műszaki Katonai Közlöny, Budapešť, 2000, č. 2-3, 6 stran
 • Gireth, J., Kaplan,V.: A robbanás személyi  állományra gyakorolt hatásai értékmegállapításának idöszerü kérdései. Müszaki Katonai Közlöny, Budapešť, 2000, č. 1, 6 stran
 • Gireth, J, Němeček, V.: K budování ochranných staveb "předem" v období přípravy operace. Vojenské rozhledy, číslo l, ročník 9. (41.), MO ČR – Agentura vojenských informací a služeb, Praha, 2000, 11 stran
 • Gireth, J, Němeček, V.: Budování ochranných staveb předem. Sborník VA řada A (operačně taktická) č. 2 / 2000, VA Brno, 2001
 • Gireth. J, Němeček, V.: A védelmi építmények elökészítése. Müiszaki katonai közlöny, číslo  2 - 3 / 2000, Budapešť, 7 stran
 • Gireth, J.: Možnosti ochrany vojsk v zastavěném prostoru. Sborník VA (operačně taktická), řada A, Brno, 2000, č. 1, 7 stran
 • Gireth, J.: Zprovoznění válkou poškozeného mostu ve Slavonském brodě. Sanace betonových konstrukcí, 2000, ročník IV, č. 4, 6 stran 
 • Gireth, J., Hobst, L.: Kőzúti híd robbantó kamráinak keresése a szerkezet megbontás nélküli ellennőrzésének módszerével tábor városban. Műszaki Katonai Közlöny, Budapešť, 2001, č. 3-4, 10 stran
 • Gireth, J., Němeček, V.: A faszerkezetű óvóhelyek ellenáló képessége. Műszaki Katonai Közlöny, Budapešť, 2001, č. 3-4, 7 stran​​​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme