Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

PhDr. Libor FRANK, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

PhDr. Libor FRANK, Ph.D.

​Oddělení bezpečnostních a  obranných studií
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
tel.: (+420) 973 442 993
libor.frank@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​

 

Stručný profesní životopis:

PhDr. Libor Frank, Ph.D., nar. 1975. V letech 1993-1999 absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (obor politologie), v roce 2006 zde také úspěšně dokončil postgraduální studium. Od roku 1999 vysokoškolský učitel katedry sociálních věd Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně (nyní Univerzita obrany). Od roku 2000 působil na Ústavu strategických studií, od léta 2001 jako vedoucí Skupiny politických a sociálních studií ÚSS VA (dnes UO). Od září 2008 vykonával funkci vedoucího Oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií UO. Od ledna 2010 pracoval jako vedoucí Skupiny bezpečnostních studií Katedry celoživotního vzdělávání FEM UO. Od března 2014 působí na CBVSS UO, aktuálně na pozici vedoucího Oddělení bezpečnostních a obranných studií. Přednáší na Univerzitě obrany a CEVRO Institutu. 

Je absolventem kurzů Senior Course on Conflict Management (Uppsala, 2001) a Senior Course on Public International Law (Stockholm, 2001). Absolvoval European Security and Defence College - Pilot High Level Course (Brusel 2004/2005), Senior Course on Security Policy in a New Europe (Stockholm, 2008). National Security Institute 2010.(University of Delaware, Fulbright program) a MSC Global Security Challenges (NATO Defence College, 2018). 


Vykonává funkci předsedu redakční rady časopisu Obrana a strategie.
 

​Odborné zaměření:


Dr. Frank se zabývá především oblastí predikce vývoje bezpečnostního prostředí, analýzou bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich dopadu na bezpečnostní a obranou politiku České republiky.

Publikační či​nnost:


Přehled výstupů

Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme