Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. David ČEP, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. David ČEP, Ph.D.

​​​Oddělení řízení kurzů
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 217
david.cep@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

 

Stručný profesní životopis:

Ing. David Čep, Ph.D. narozen 1967. Po skončení studia na vysoké vojenské škole v roce 1989 působil v letech 1989 až 2009 na velitelských a štábních funkcích u dělostřeleckých útvarů. V roce 2003 vojenská mise KFOR – velitel mechanizované čety a 2006 – 2007 vojenská mise ISAF – OMLT Brigade 209 sbor ANA (Afgánská národní armáda), FSO – důstojník palebné podpory.  
Od dubna 2009 působil jako odborný asistent oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií, Univerzity obrany. Od ledna 2010 do srpna 2014 odborný asistent skupiny vojenského umění, Katedry celoživotního vzdělávání, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany. Od 1. 9. 2014 působí jako vedoucí vědecký pracovník oddělení profesních a karierových kurzů Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií University obrany. V měsíci červnu 2018 obhájil disertační práci a získal titul Ph.D.

​Odborné zaměření:

 • Vojenské umění, taktika v soudobých operacích, palebná podpora, targeting pozemních sil a vojenská spolupráce na úrovni OMLT.

​Vzdělání a odborné kurzy:

 • Vysoká vojenská škola pozemního vojska obor raketové vojsko a dělostřelectvo - 1989
 • Štábní škola v Compiègne ve Francii  - 2001

Publikační či​nnost:

 • Čep, D. „Comparison Of Operational Concepts Of The Armed Forces At Selected Countries“. In: Recent Advances in Energy, Environment and Economic Developement. Paříž: WSEAS Press, 2012, p. 386-390. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-139-5.
 • Čep, D., Dubec, R. „Koncepce použití armády české republiky jako východisko pro tvorbu její struktury v budoucích operacích“. In: 7. doktorandská konference Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Univerzita obrany, Brno: UO Brno, 2012, s. 16-23. ISBN 978-80-7231-876-6.
 • Čep, D., Galatík, V. „Porovnání dostupných operačních koncepcí ozbrojených sil vybraných zemí“. In: Sborník příspěvků a prezentací z mezinárodní konference a semináře. Brno: Univerzita obrany, 2011, s. 113-120. ISBN 978-80-7231-850-6.
 •  Čep, D., Hegyi, R. „Palebná podpora v operacích a její místo v úkolových uskupeních“. In: SBORNÍK konference, Bojová podpora 2010, Perspektivy automatizace řízení bojové podpory úkolových uskupení. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2010, s. 4-9.
 • Čep, D., Palasiewicz, T. „Plánování koordinace ženijní a palebné podpory“. Sborník konference "Bojová podpora 2010" - Perspektivy automatizace řízení bojové podpory úkolových uskupení. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2010, s. 51-55. 
 • Čep, D., Pikner, I. „Vysokoškolská příprava vojenských profesionálů v oblasti targetingu“. In: XXXI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CDROMu. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2013. ISBN 978-80-7231-923-7.
 • Čep, D. „použití a perspektivy dělostřelectva AČR“. 8. doktorandská konference „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu“. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2013, s. 15-21. 
 • ISBN 978-80-7231-901-5.
 • Čep, D. „Východiskem pro tvorbu struktury armády české republiky v budoucích operacích je její koncepce použití“. Zborník vedeckých a odborných prác "Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2012, s. 69-75. ISBN 978-80-8040-450-5.
 • Pikner, I., Zůna, P., Spišák, J., Galatík, V., Kubeša, M., Krčmář, M., Dubec, R., Čep, D., Frank, L. „Operační koncepce: Přístupy a postupy“. Praha: Powerprint s. r. o., Praha, 2012, 96 s. ISBN 978-80-87415-68-9.
 • Čep, D. „Concept of Using the Czech Army as a Resource for Development of its Structure in Future Operations“. 18th International Conference the knowledge based organization. Sibiu, 2012, no. June, p. 33-37. ISSN 1843-6722.
 • Čep, D. „Sborník anotací 5. mezinárodní vědecko-odborná konference Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 Téma: Tvorba a rozvoj operačních koncepcí klíč k rozvoji budoucích schopností“. Brno: UO Brno, 2012, 46 s. ISBN 978-80-7231-908-4.
 • Čep, D. „Sborník příspěvků a prezentací z konferencí a seminářů“. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 136 s. ISBN 978-8--7231-822-3.
 • Čep, D., Hrůza, P. „Sborník příspěvků a prezentací z mezinárodní konference a semináře“. Brno: Univerzita obrany Brno, 2011, 303 s. ISBN 978-80-7231-850-6.
 • Čep, D., Kubeša, M., Zona, P., Zůna, P. „Základy vojenských operací“. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 104 s. ISBN 978-80-7231-808-7.
 • Čep, D., Pikner, I. „Sborník z pracovního semináře“. Brno: Univerzita obrany Brno, 2010, 60 s. ISBN 978-80-72-1-761-5.
 • Kubeša, M., Spišák, J., Koláček, L., Hanus, J., Čep, D., Zona, P. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno: Univerzity obrany, 2011, 125 s. ISBN 978-80-7231-821-6.
 • Zůna, P., Pikner, I., Galatík, V., Spišák, J., Čep, D., Kubeša, M. „Posouzení procesů činností řešených v rámci MO ČR: Porovnání Návrhu rozdělení a optimalizace působností ve struktuře integrovaného MO a systému obranného plánování na základě schopností“. Studie. Brno: Univerzita obrany, Katedra celoživotního vzdělávání, 2010, 18 s. Požadavek ředitele SPS MO čj. 1157/2010-1203, 11. 10. 2011.
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme