Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. Fabian BAXA, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. Fabian BAXA, Ph.D.

​Oddělení strategického řízení obrany
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.: (+420) 973 443 563
​fax: (+420) 973 443 371
fabian.baxa@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​

 

Stručný profesní životopis:

 
Ing. Fabian BAXA, Ph.D.  plukovník ve výslužbě, narozen v roce 1955. V roce 1979 ukončil Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši odbor spojovací a poté vykonával velitelské a štábní funkce u útvaru vojska radioelektronického boje a na velitelství Západního vojenského okruhu. V letech 1988 až 1990 absolvoval postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně v odboru technika radiového a radiotechnického průzkumu. Poté pracoval jako zástupce náčelníka REB operačního stupně. V roce 1995 byl operačně nasazen na území bývalé Jugoslávie v operačních a zpravodajských funkcích velitelství sektoru. Po návratu pokračoval na funkci zástupce náčelníka oddělení EB zpravodajské služby a EB velitelství pozemních sil. V letech 2000 až 2003 pracoval ve zpravodajské sekci Vojenského štábu Západoevropské unie v Bruselu a na národní delegaci při velitelství NATO v Bruselu se zaměřením na výstavbu sil a operační plánování. Po návratu krátce pracoval jako náčelník oddělení na ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově a náčelník oddělení rozvoje EB AČR. V letech 2004 až 2009 pracoval na sekci plánování sil MO ve funkcích vedoucí oddělení a ředitel odboru se zaměřením na výstavbu sil. V této době absolvoval kurz generálního štábu. V letech 2009 až 2011 pracoval na národním zastoupení ČR při velitelství NATO se zaměřením na vojenskopolitické strategické záležitosti NATO a EU. Po návratu ze zahraničí z důvodu fyzického věku ukončil činnou vojenskou službu a do roku 2014 pracoval jako analytik na sekci plánování sil poté sekci rozvoje a plánování schopností MO se zaměřením na věcnou a zdrojovou dimenzi plánování schopností. Od března 2014 pracuje jako akademický pracovník Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany v Brně. Dne 11. dubna 2018 obhájil disertační práci na téma "Plánování schopností v podmínkách cílově orientovaného plánování rezortu obrany s využitím manažerských nástrojů" a byl mu udělen titul doktor ve zkratce Ph.D.
Zabývá se plánováním schopností v rámci obranného plánování, analýzou bezpečnostního prostředí a jeho dopadem na schopnosti. Hovoří anglicky, francouzsky a rusky.
 
Jmenovaný absolvoval několik odborných kurzů NATO zaměřených na plánování společných operací, EB a práci v mezinárodních štábech vyšších stupňů. Zúčastnil se řady mezinárodních cvičení v různých velitelských a štábních funkcích od stupně prapor až po velitelství CJTF. Přednášel problematiku EB v NATO School v Oberammergau, SRN.

​Odborné zaměření:

 
 • Plánování schopností v rámci obranného plánování,
 • Bezpečnostní prostředí a prostředí vedení operací,
 • Schopnosti pro vedení operací.

Publikační či​nnost:

 • BAXA, Fabian. JSOU HLAVNÍ OBLASTI SCHOPNOSTÍ JENOM NOVÝM NÁHLEDEM NA STAROU REALITU?. In: Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany, 2016, s. 25-32. ISBN 978-80-7231-455-3.
 • BAXA, Fabian. Jaké jsou evropské zájmy na Ukrajině a kdo je prosazuje. In: Bezpečnostné fórum 2015. Banská Bystrica, Slovenská republika: Vydavateľstvo univerzity Mateja Bela, 2015, s. 435-443. ISBN 978-80-557-0850-8.
 • BAXA, Fabian. Je možné v rezortu obrany dlouhodobě plánovat rozvoj potřebných schopností?. In:Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015. Liptovský Mikuláš, Slovenská republika: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2015, s. 23-29. ISBN 978-80-8040-515-1.
 • BAXA, Fabian; DYČKA, Lukáš. Čtyři recepty na imigraci. Příspěvek. Praha : Mafra, 2015, 2 s. ISSN 1213-1385.
 • BAXA, Fabian. Jak rozumět zkratce DOTLMPFI v podmínkách Armády České republiky. Studie. Brno : CBVSS, 2015, 30 s.
 • BAXA, Fabian. Stav plánování schopností v rezortu obrany ČR a jeho příčiny. Studie. Brno
 • BAXA, Fabian. VLIV SOUČASNÝCH KRIZÍ NA VOJENSKÉ SCHOPNOSTI. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2014; 5. medzinárodná vedecká konferencia; Zborník vedeckých a odborných prác.. Liptovský Mikuláš, Slovenská republika: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2014, s. 12-15. ISBN 978-80-8040-495-6.: CBVSS, 2015, 33 s.
 • BAXA, Fabian; DYČKA, Lukáš; MIČÁNEK, František. Inspirace z východu pro české ozbrojené síly. Příspěvek. Neuveden: Oficiální portál informačního centra pro NATO www.natoaktual.cz , 2014, 4 s.
 • PROCHÁZKA, Josef; MIČÁNEK, František; BAXA, Fabian; KOLKUS, Jaroslav; DUBEC, Radek; MELICHAR, Josef; KOVANDA , Milan. Doporučení ke zpracování Koncepce výstavby AČR do roku 2025. Studie. Brno: Centrum bezpečnostních a vojensko strategických studií, 2014, 29 s.
 • MIČÁNEK, František; FRANK, Libor; KOLKUS, Jaroslav; BAXA, Fabian; NĚMEČEK, Vojtěch. Místo a úloha OS ČR v novém bezpečnostním prostředí – priority pro rok 2025. Studie. Praha: Ministerstvo obrany, 2014, 112 s.
 • FRANK, Libor; KOLKUS, Jaroslav; BAXA, Fabian; MIČÁNEK, František. Místo a úloha ozbrojených sil ČR v novém bezpečnostním prostředí: priority do roku 2025. Workshop. 2014.
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme