Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

Akce a události

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Akce a události


Aktuality:

220310_Panel.jpg

Konference Defence & Strategy 2022

Dne 8. června 2022 se již po sedmé uskutečnila konference Defence & Strategy, pořádaná CBVSS. Organizace letošního ročníku v online formě s názvem Měnící se operační prostředí a budoucí operace přináležela Oddělení vojenskostrategických studií. Role hlavních řečníků se zhostili náměstek ministryně obrany pro řízení sekce průmyslové spolupráce MO Tomáš Kopečný a ředitel pro výzkum a studia Olivier Schmitt z francouzského Institutu vyšších studií národní obrany (IHEDN), který je partnerskou institucí CBVSS. Konferenci dominovala veskrze dvě zásadní témata, jednak dopady disruptivních technologií do oblasti zajišťování obrany a jejich využití při vedení vojenských operací a rozvoji schopností, jednak probíhající konflikt na Ukrajině a jeho hodnocení.

220310_Panel.jpg

Zahájení 41. kurzu generálního štábu

Dne 10. dubna 2022 byl v Síni vědecké rady zahájen 41. kurz generálního štábu za přítomnosti rektorky-velitelky brigádní generálky prof. RNDr. Zuzany Kročové, Ph.D. a ředitele Odboru lidských zdrojů a vzdělávání Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany JUDr. Jaroslava Daňka. Dále byli přítomni i ředitel CBVSS doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. a vedoucí oddělení řízení kurzů Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. Kurz má celkem 24 účastníků, přičemž 23 je z rezortu Ministerstva obrany ČR a jeden ze Slovenska.

220310_Panel.jpg

Panelová diskuse k válečnému konfliktu na Ukrajině

Dne 4. dubna 2022 proběhla panelová diskuze ke politicko-vojenským souvislostem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. V rámci panelové diskuze, kterou moderoval pplk. gšt. Mgr. Aleš Tesař, se vystupující vyjadřovali k následujícím tématům: Prorektor plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D. rozebral problematiku získávání a ověřování informací v konfliktu, zejména na úrovni analýzy otevřených zdrojů. Ředitel CBVSS doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. pohovořil o vlivu této války na Severoatlantickou alianci. Proděkan FVL doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. se pak vyjádřil k ekonomickým aspektům celého konfliktu.

220310_Panel.jpg

Redakční rada časopisu Obrana a strategie jmenována na další dva roky

Dne 1. dubna 2022 předala rektorka-velitelka Univerzity obrany brigádní generálka profesorka Zuzana Kročová při příležitosti prvního letošního zasedání redakční rady časopisu Obrany a strategie přítomným členům jmenovací dekrety. Role redakční rady při tvorbě časopisu je klíčová a nezastupitelná, přičemž je složena z předních odborníků z řad bezpečností komunity, a to jak z civilního, tak vojenského prostředí. Délka doby, na kterou byli členové redakční rady jmenováni, je dva roky.

220310_Panel.jpg

Panelová diskuse k aktuálním otázkám ozbrojeného konfliktu na Ukrajině

Dne 10. března 2022 proběhla panelová diskuze k politicko-vojenským, vojensko-strategickým a operačním souvislostem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. V rámci panelové diskuze, kterou moderoval Mgr. Adam Potočňák se účastnili experti z Univerzity obrany jmenovitě plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D. Ing. Ján Spišák, Ph.D. Ing. Zdeněk Petráš Ph.D. a Ing. Antonín Novotný, Ph.D., kteří před zaplněným sálem Vojenského klubu UO (cca 200 osob) diskutovali k politicko-strategickým otázkám současného konfliktu.
 
Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme