Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany
 
Přípravné kurzy

pro uchazeče o vojenské studium

Neváhej a přihlas se už dnes!Univerzita obrany uvítala zájemce o studium a chystá se na veletrh Gaudeamus

17. 1. 2020

• „Správně, přijďte si pro zápočet," ohodnotil s nadsázkou děkan Fakulty vojenského leadershipu UO plukovník Jan Drozd odpověď jednoho z účastníků prezentace zmíněné fakulty v rámci čtvrtečního Dne otevřených dveří Univerzity obrany. Odpověď zněla 100 procent a týkala se míry uplatnění absolventů jediné vojenské vysoké školy v České republice po skončení studia.
Více...

Jazykáři z Univerzity obrany poprvé rozřazovali armádní nováčky podle znalostí angličtiny

17. 1. 2020

• Vůbec poprvé uplatnili pracovníci Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany nový postup testování angličtiny u nových rekrutů Armády ČR, kteří v lednu zahájili tříměsíční základní přípravu v zařízeních Vojenské akademie – Velitelství výcviku ve Vyškově. Dvě z tamních učeben postupně zaplnily více než čtyři stovky kandidátů jazykové zkoušky.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Viselsko-oderská operace 12. ledna 1945

8. 1. 2020

• Během bojů druhé světové války přešla v polovině ledna roku 1945 na východní frontě Rudá armáda do generální ofenzívy. Tu tvořilo několik synchronizovaných operací. Na severním úseku východní fronty se jednalo o operaci východopruskou, v prostoru jižního Polska a Slovenska o západokarpatskou, ale těžiště úsilí Rudé armády leželo na hlavním strategickém směru, na spojnici Varšavy a Berlína. Zde byla spuštěna operace viselsko-oderská, od jejíhož zahájení dne 12. ledna 1945 uplyne právě sedmdesát pět let.
Více...

Do nového roku se změnami

20. 12. 2019

• Na počátku roku 2020 dochází na Univerzitě obrany k řadě změn v organizační struktuře a personálním obsazení. Hlavní změny se týkají především Fakulty vojenských technologií a Fakulty vojenského leadershipu.
Více...

Centrum jazykového vzdělávání přechází na moderní informační podporu testování

18. 12. 2019

• Oddělení testování Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně (CJV) přezkušuje zkouškou podle STANAG 6001 ročně asi 4500 kandidátů. Tento vysoký počet přezkoušených klade mimořádné nároky jak na plánování, tak i na samotnou realizaci zkoušek. Od ledna 2020 budou jazykové kompetence kandidátů v anglickém jazyce ověřovány z dovedností poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a písemný projev elektronicky pomocí Elektronického testovacího informačního systému (ETIS), který byl vytvořen v souladu s požadavky formulovanými týmem Oddělení testování CJV. Spuštění systému usnadní proces administrace zkoušek, a tím umožní Oddělení testování zintenzivnit činnost v oblasti tvorby a validace disponibilních testů.
Více...

Ministr obrany předal profesorský dekret Šárce Mayerové

18. 12. 2019

• ​Ministr obrany Lubomír Metnar v úterý 17. prosince předal jmenovací profesorský dekret Šárce Mayerové, zástupkyni vedoucího Katedry matematiky a fyziky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Brno. Slavnostního okamžiku se ve Vojenském salonku Ministerstva obrany zúčastnili i zástupci Univerzity obrany Brno - rektor-velitel brigádní generál Bohuslav Přikryl a prorektor pro vědeckou a expertní činnost plukovník Zdeněk Pokorný.
Více...


DOD.jpg


unob baner-300x500.jpg


  • Erasmus University Charter
  • Projekty evropských strukturálních fondů
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme