Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19

V souvislosti s nouzovým stavem v ČR zapříčiněným onemocněním COVID-19 nařídil rektor-velitel Univerzity obrany v návaznosti na rozhodnutí nadřízených stupňů rezortu MO pokračovat v omezeném provozu školy, který zahrnuje:


 • je zrušena výuka ve všech typech a formách studia. Akreditované studium je zabezpečeno distanční formou;
 • 150 studentů Fakulty vojenského zdravotnictví je postupně vyčleňováno do projektu Chytré karantény;
 • jsou zrušeny všechny konference a semináře, kulturní, sportovní a společenské akce;
 • za účelem minimalizace rizika nákazy jsou veškeré činnosti školy redukovány na nezbytně nutné agendy s účastí minimálního potřebného počtu zaměstnanců na pracovištích školy;
 • je omezen osobní kontakt zaměstnanců s třetími osobami na nezbytně nutnou úroveň;
 • jsou zrušena plánovaná jednání nebo neformální schůzky příslušníků a zaměstnanců UO, které se konají mimo rezort MO, s výjimkou jednání svolaných v souvislosti s řešením krizových situací;
 • jsou zrušeny stravovací služby ve vojenských stravovacích zařízeních UO;
 • všichni zaměstnanci UO jsou povinni dodržovat preventivní a karanténní opatření vydaná hlavní hygieničkou MO, zejm. používat ochranné prostředky.


 


Studenti Univerzity obrany se zapojili do projektu chytré karantény

4. 4. 2020

• Už deset studentů Fakulty vojenského zdravotnictví UO se na pracovištích Krajské hygienické stanici v Brně zapojilo do projektu chytré karantény, jejíž pilotní fáze se rozjíždí v Jihomoravském kraji.
Více...

Boj s koronavirem: Odborníci FVZ předávají zkušenosti s používáním ochranných pomůcek

3. 4. 2020

• Kapitánka Klára Kubelková z Katedry molekulární patologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany spolu s Alenou Myslivcovou Fučíkovou z Katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové se rozhodly předávat svoje zkušenosti v používání ochranných pomůcek dalším pracovištím, které se podílejí na boji s koronavirem.
Více...

Vědci z Ústavu OPZHN přispěli k vývoji filtrů proti koronaviru

31. 3. 2020

• Zvýšení účinnosti při zachycování nejmenších částic a tedy i virů u filtrů FFP3 se podařilo v rámci výzkumného projektu, do kterého byli zapojeni také vědci z Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany.
Více...

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity obrany

25. 3. 2020

• Ve dnech 3. až 12. března 2020 proběhly volby do Akademického senátu Univerzity obrany ve všech jedenácti volebních obvodech. Volební komise provedly volby v souladu s vnitřním předpisem Volební řád Akademického senátu Univerzity obrany. V průběhu voleb nebyly volebním komisím podány žádné námitky.
Více...

 • Erasmus University Charter
 • Projekty evropských strukturálních fondů
 • LinkedIn
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme