Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany

On-line konference k obraně a strategii

22. 6. 2022

• Dne 8. června se konala 7. mezinárodní online konference Defence and Strategy, tentokrát pod názvem Měnící se operační prostředí a budoucí operace. Konferenci pořádalo Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. V jejím rámci vystoupila řada zahraničních řečníků, mimo jiné z Francie, Gruzie, Rumunska, Řecka, Slovenska či Indonésie.
Více...

Žáci se seznámili s armádou a naší univerzitou

22. 6. 2022

• Ve dnech 15. a 16. června došlo v rámci branných dnů v ZŠ Valtická v Mikulově k setkání žáků prvního stupně s příslušníkem Univerzity obrany z K-207. Školáci měli možnost seznámit se s významem armády, osahat si ruční zbraně zavedené v naší armádě a zúčastnit se celodenní hry s orientací v terénu a spaním v přírodě.
Více...

Příslušníci UO se poprvé zúčastnili Memoriálu Davida Beneše

22. 6. 2022

• Od 14. do 16. června se v posádce Žatec uskutečnil sedmý ročník víceboje čtyřčlenných družstev příslušníků pěchoty AČR - Memoriál Davida Beneše, který je vzdáním pocty všem válečným veteránům a našim padlým kamarádům.
Více...

Konference MITAV 2022 navázala na předcházející ročníky

22. 6. 2022

• V hlavním sále Klubu Univerzity obrany se ve dnech 16. a 17. června konal 9. ročník mezinárodní konference „Matematika, Informační technologie a Aplikované vědy" (MITAV 2022).
Více...

Pracovní návštěva náměstkyně MO Blanky Cupákové

13. 6. 2022

• Ve středu 8. června se uskutečnilo celodenní pracovní jednání vedení Univerzity obrany s náměstkyní pro řízení Sekce ekonomické MO Ing. Blankou Cupákovou k problematice odstranění některých překážek v oblasti ekonomického zabezpečení UO a v oblasti financování vědecko-výzkumné činnosti.
Více...

  • Erasmus University Charter
  • Projekty evropských strukturálních fondů
  • LinkedIn
  • EUMACS 2022
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme