Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE COVID-19

Provoz UO se řídí pokyny ministerstva obrany:

 • Od 14. 9. 2020 se ruší účast příslušníků UO na všech hromadných akcích pořádaných jiným subjektem s výjimkou akcí, které jsou pro MO/UO klíčové, a je na ně vydáno samostatné rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Od 18. 9. 2020 se ruší veškeré zahraniční cesty příslušníků UO s výjimkou těch aktivit, jejichž neprovedení by mělo zásadní dopad na fungování MO/UO.
 • Veřejnosti se při jednáních doporučuje upřednostňovat elektronický, telefonický, popř. písemný kontakt.
 • Ve všech společných vnitřních prostorách objektů Univerzity obrany je nařízeno používat ochranné prostředky dýchacích cest (foyer, chodby, návštěvní místnosti, WC apod.).
 • Je nutné dodržovat minimální doporučené vzdálenosti i v jídelnách při konzumaci jídel a nápojů bez nasazených ochranných prostředků dýchacích cest.
 • V oblasti individuální osobní hygieny je nutné důsledně dodržovat základní hygienická pravidla.


 


Cool je být chytroň! Univerzita obrany se představila na Festivalu vědy

7. 9. 2020

• Najít minu zahrabanou v písku, obléci si pyrotechnický ochranný oblek, či udržet kuličku v rovnovážné poloze – to vše si mohli vyzkoušet návštěvníci stánku Univerzity obrany na Festivalu vědy s JMK. Letošní ročník této tradiční akce se uskutečnil v pátek a v sobotu na Dopravním hřišti na brněnské Riviéře.
Více...

Elektronický boj tématem workshopu na Univerzitě obrany

31. 8. 2020

• Dne 26. srpna proběhl v prostorách Klubu Univerzity obrany pracovní workshop k tématice elektronického boje (EB), nad kterým převzala záštitu Fakulta vojenských technologií v osobě proděkana pro vnější vztahy a rozvoj podplukovníka Jana Farlíka. Ten všechny zúčastněné přivítal v úvodním vystoupení společně se zástupcem ředitele sekce zpravodajského zabezpečení plukovníkem Josefem Havlíkem.
Více...

Do kurzu základní přípravy nastoupilo 382 nových studentů Univerzity obrany

10. 8. 2020

• V pondělí 10. srpna to před kasárny Dědice opět po týdnu vypadalo, jako by vyškovští pořádali Den otevřených dveří. Civilisté se sem začali sjíždět již kolem 6. hodiny ranní a časem jich postupně přibývalo a přibývalo. Jen objemná zavazadla dávala tušit, že pobyt plánují na delší dobu. Tentokrát šlo o nově přijaté studenty Univerzity obrany v Brně, kteří však musí před zahájením studia nejprve úspěšně absolvovat kurz základní přípravy ve Vyškově.
Více...

Vítáme nové studenty

Noví studenti prvního ročníku nastupují ke studiu. Na Univerzitě obrany jim v začátcích pomůže Průvodce prváka a Pokyny k nástupu.


Jednou větou

Slavnostní vojenská přísaha nových studentů Univerzity obrany proběhne 22. října 2020, bohužel bez účasti veřejnosti.

Více...

Z důvodů omezení vyplývajících z pokračující epidemie COVID-19 se letošní ročník soutěže pro studenty středních škol O pohár rektora Univerzity obrany neuskuteční.

 • Erasmus University Charter
 • Projekty evropských strukturálních fondů
 • LinkedIn
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme