Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany
 
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE COVID-19

Hygienická opatření na Univerzitě obrany se v období 22. října – 3. listopadu 2020 řídí nařízením ministerstva obrany. Pro veřejnost jsou platné tyto pokyny:

 • Schůzky a jednání příslušníků UO mimo rezort jsou omezeny jen na aktivity nezbytně nutné k zajištění chodu rezortu Ministerstva obrany a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu.
 • Jednání veřejnosti s příslušníky UO lze realizovat výhradně elektronickou, telefonickou, popř. písemnou formou.
 • Příjem veškerých dokumentů od subjektů mimo UO se přijímá pouze prostřednictvím podatelny UO; upřednostnit elektronickou formu předání na adresu: podatelna@unob.cz.
 • Akce s účastí většího počtu osob v prostorách UO jsou zrušeny.
 • Na vstupu do vnitřních prostor UO je povinné použití dezinfekce rukou a namátkově je měřena teplota příchozích.
 • Ve všech vnitřních prostorách UO je nařízeno používat ochranné prostředky dýchacích cest, dbát na zvýšenou hygienu rukou a dodržování dostatečných rozestupů. 
 I obyčejní lidé zachraňují životy

26. 10. 2020

• V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od více než 2000 dárců. Krev je potřeba například při těžkých úrazech, řadě operací, léčbě otrav, pro lidi léčené umělou ledvinou nebo se zhoubnými nemocemi krve. Z krve se také vyrábějí léky nezbytné pro nemoci s poruchami srážlivosti, poruchami obranyschopnosti a léčbu popálenin. Celkový počet dárců krve v nemocničních transfuzních zařízeních bohužel mírně klesá. Pokles je způsobený věkem či nemocemi dárců a v současné době také riziky spojenými s pandemií COVID 19.
Více...

Ustavující zasedání Vědecké rady UO

23. 10. 2020

• Ve středu 14. října proběhlo první zasedání nově ustanovené Vědecké rady Univerzity obrany v Brně. Na úvod zasedání předala předsedkyně vědecké rady rektorka-velitelka plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., přítomným řádným členům a jednomu stálému hostu jmenovací dekrety.
Více...

Čechoslováci v bitvě o severoafrický přístav Tobruk

23. 10. 2020

• „Obsadili jsme pevnůstky v poušti, v nichž jsme se bránili přívalu italských vojáků, kteří se snažili prolomit náš obranný val," vyprávěl na jedné z besed studentům Univerzity obrany plukovník ve výslužbě Pavel Vranský. Voják, který bojoval v řadách 11. československého pěšího praporu pod velením podplukovníka Karla Klapálka u libyjského Tobrúku. Našich 643 vojáků v roce 1941 ubránilo Tobruk před německo-italskou přesilou a napomohlo tak k udržení důležitého zásobovacího uzlu.
Více...

Přijetí nových příslušníků UO a nově povýšených vojáků u rektorky-velitelky

21. 10. 2020

• Rektorka-velitelka Univerzity obrany plukovnice Zuzana Kročová se dnes setkala s novými příslušníky vojenské vysoké školy a s vojáky, kteří byli s účinností od 1. října jmenováni do vyšších hodností. Noví příslušníci přicházejí jak na místa v rámci školního pluku, tak na jednotlivé fakulty a do Centra jazykového vzdělávání.
Více...

Vyšlo nové číslo Listů UO

19. 10. 2020

Zářijové číslo Listů UO se ohlíží za tradičními akcemi spojenými s přelomem akademického roku, jež tentokrát proběhly v letních měsících na Univerzitě obrany za mimořádných protiepidemických opatření. Titulní článek přibližuje atmosféru slavnostního vyřazení absolventů, které se letos vzhledem k okolnostem muselo vrátit do uzavřeného areálu Kasáren Šumavská. Jako zástupci všech úspěšných absolventů přiložil rektor-velitel meč na rameno poručíku inženýrovi Janu Hruškovi, který v dalším článku Listů hovoří o své profesi řídícího letového provozu. Nepřetržitě a v izolaci proběhla základní příprava letošních nováčků, kteří, jak dokládá fotoreportáž, se ocitli mimo jiné v okopu pod projíždějícím bojovým vozidlem. Na pobyt v přítomnosti odpalovaných výbušnin si zvykali druháci během výcviku trhacích prací. Díky výzkumu plukovníka Ullricha se zároveň mohli dozvědět, jak reagují ve stresové situaci. Ani v tomto čísle nechybí ohlédnutí do historie – Aleš Binar se ve svém článku vrací k mobilizaci v září 1938, která se nakonec ukázala jako planá naděje před přijetím mnichovské dohody.
Více...

Spolupráce Univerzity obrany a MLCC se zdárně rozvíjí

13. 10. 2020

• V úterý 6. října 2020 podepsali rektorka-velitelka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová a ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky plukovník gšt. Daniel Zlatník na půdě jediné vojenské vysoké školy dohodu o spolupráci, která vytváří základ pro další rozvoj vzájemné součinnosti v oblasti vojenské logistiky.
Více...

Ustavující zasedání Akademického senátu Univerzity obrany

23. 9. 2020

• Po více než šesti měsících od svého zvolení se poprvé sešli noví členové Akademického senátu univerzity na svém ustavujícím zasedání v pátek 18. září 2020. Funkční období předchozího senátu bylo v souvislosti s epidemickou situací prodlouženo speciálním zákonem až do 12. září 2020.
Více...

Cool je být chytroň! Univerzita obrany se představila na Festivalu vědy

7. 9. 2020

• Najít minu zahrabanou v písku, obléci si pyrotechnický ochranný oblek, či udržet kuličku v rovnovážné poloze – to vše si mohli vyzkoušet návštěvníci stánku Univerzity obrany na Festivalu vědy s JMK. Letošní ročník této tradiční akce se uskutečnil v pátek a v sobotu na Dopravním hřišti na brněnské Riviéře.
Více...

Vítáme nové studenty

Noví studenti prvního ročníku nastupují ke studiu. Na Univerzitě obrany jim v začátcích pomůže Průvodce prváka.

 • Erasmus University Charter
 • Projekty evropských strukturálních fondů
 • LinkedIn
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme