Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany
 
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE COVID-19

Hygienická opatření na Univerzitě obrany se v období 22. října – 3. listopadu 2020 řídí nařízením ministerstva obrany. Pro veřejnost jsou platné tyto pokyny:

 • Schůzky a jednání příslušníků UO mimo rezort jsou omezeny jen na aktivity nezbytně nutné k zajištění chodu rezortu Ministerstva obrany a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu.
 • Jednání veřejnosti s příslušníky UO lze realizovat výhradně elektronickou, telefonickou, popř. písemnou formou.
 • Příjem veškerých dokumentů od subjektů mimo UO se přijímá pouze prostřednictvím podatelny UO; upřednostnit elektronickou formu předání na adresu: podatelna@unob.cz.
 • Akce s účastí většího počtu osob v prostorách UO jsou zrušeny.
 • Na vstupu do vnitřních prostor UO je povinné použití dezinfekce rukou a namátkově je měřena teplota příchozích.
 • Ve všech vnitřních prostorách UO je nařízeno používat ochranné prostředky dýchacích cest, dbát na zvýšenou hygienu rukou a dodržování dostatečných rozestupů. 
 Do čela FVZ se vrací profesor Roman Chlíbek

24. 11. 2020

• V úterý 24. listopadu se na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví konala volba kandidáta na děkana. Kandidovali tři uchazeči, ze kterých byl v druhém kole zvolen počtem 8 hlasů prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., který je vedoucím katedry epidemiologie. Vystřídá tak na pozici stávajícího děkana, prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D., jemuž končí k 31. lednu 2021 funkční období.
Více...

S Univerzitou obrany se loučí významná osobnost armádní tělovýchovy Jan Migdau

20. 11. 2020

• Rektorka-velitelka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová se v pátek dopoledne setkala s PaedDr. Janem Migdauem u příležitosti jeho odchodu na zasloužený odpočinek. Někdejší reprezentant a olympionik s vojenskou vysokou školou spojil celou svou profesní kariéru trvající tři a půl desetiletí. Plukovnice Kročová Janu Migauovi poděkovala za jeho působení na Univerzitě obrany a popřála mu hodně zdaru v dalším životě.
Více...

Proděkanka UO Vanda Boštíková v Českém rozhlase: o virech a pomoci studentů v boji s nimi

20. 11. 2020

• Proděkanka Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany profesorka Vanda Boštíková byla hostem královéhradeckého studia Českého rozhlasu. Prakticky celý svůj profesní život se zabývá problematikou virů, a tak se téma rozhovoru vzhledem k současné situaci logicky týkalo především jednoho z nich, konkrétně toho, jenž způsobuje onemocnění COVID-19.
Více...

Rektorka-velitelka Univerzity obrany uctila památku obětí boje za svobodu a demokracii

18. 11. 2020

• Rektorka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová v doprovodu zástupců studentek a studentů jediné vojenské vysoké školy v České republice položila v úterý 17. listopadu dopoledne věnec k památníku obětí zvůle nacistické okupační moci v průběhu druhé světové války v areálu Kounicových kolejí. Stalo se tak v rámci připomínky Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.
Více...

Na dálku, ale přece. Výuka i v době nového koronaviru probíhá podle rozvrhu

16. 11. 2020

• Místo učeben místo u počítače. Tak se změnila výuka studentů jediné vojenské vysoké školy v důsledku omezení vyplývajících z protiepidemických opatření vyhlášených vládou. Bez ohledu na pozměněnou formu však výuka probíhá v prostředí Microsoft Teams podle stanoveného rozvrhu hodin.
Více...

 • Erasmus University Charter
 • Projekty evropských strukturálních fondů
 • LinkedIn
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme