Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany
 
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE COVID-19

Provoz UO se řídí nařízením ministerstva obrany. Pro veřejnost jsou platné tyto pokyny:

 • Schůzky a jednání příslušníků UO mimo rezort a jejich účast na hromadných akcích na veřejnosti jsou omezeny jen na klíčové aktivity.
 • Akce s účastí většího počtu osob v prostorách UO jsou omezeny na minimum a jsou bez účasti veřejnosti.
 • Veřejnosti se při jednáních s příslušníky UO doporučuje upřednostňovat elektronický, telefonický, popř. písemný kontakt.
 • Na vstupu do vnitřních prostor UO je povinné použití dezinfekce rukou a namátkově je měřena teplota příchozích.
 • Ve všech vnitřních prostorách UO je nařízeno používat ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Veřejnosti se při individuálních návštěvách UO doporučuje předem zjistit u organizátora akce, jaká jsou další hygienická opatření.
 • Obecně doporučujeme dodržovat pravidlo „3R“ - nosit roušky, dbát na zvýšenou hygienu rukou a dodržovat dostatečné rozestupy.
 Přijetí nových příslušníků UO a nově povýšených vojáků u rektorky-velitelky

21. 10. 2020

• Rektorka-velitelka Univerzity obrany plukovnice Zuzana Kročová se dnes setkala s novými příslušníky vojenské vysoké školy a s vojáky, kteří byli s účinností od 1. října jmenováni do vyšších hodností. Noví příslušníci přicházejí jak na místa v rámci školního pluku, tak na jednotlivé fakulty a do Centra jazykového vzdělávání.
Více...

Vyšlo nové číslo Listů UO

19. 10. 2020

Zářijové číslo Listů UO se ohlíží za tradičními akcemi spojenými s přelomem akademického roku, jež tentokrát proběhly v letních měsících na Univerzitě obrany za mimořádných protiepidemických opatření. Titulní článek přibližuje atmosféru slavnostního vyřazení absolventů, které se letos vzhledem k okolnostem muselo vrátit do uzavřeného areálu Kasáren Šumavská. Jako zástupci všech úspěšných absolventů přiložil rektor-velitel meč na rameno poručíku inženýrovi Janu Hruškovi, který v dalším článku Listů hovoří o své profesi řídícího letového provozu. Nepřetržitě a v izolaci proběhla základní příprava letošních nováčků, kteří, jak dokládá fotoreportáž, se ocitli mimo jiné v okopu pod projíždějícím bojovým vozidlem. Na pobyt v přítomnosti odpalovaných výbušnin si zvykali druháci během výcviku trhacích prací. Díky výzkumu plukovníka Ullricha se zároveň mohli dozvědět, jak reagují ve stresové situaci. Ani v tomto čísle nechybí ohlédnutí do historie – Aleš Binar se ve svém článku vrací k mobilizaci v září 1938, která se nakonec ukázala jako planá naděje před přijetím mnichovské dohody.
Více...

Spolupráce Univerzity obrany a MLCC se zdárně rozvíjí

13. 10. 2020

• V úterý 6. října 2020 podepsali rektorka-velitelka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová a ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky plukovník gšt. Daniel Zlatník na půdě jediné vojenské vysoké školy dohodu o spolupráci, která vytváří základ pro další rozvoj vzájemné součinnosti v oblasti vojenské logistiky.
Více...

Ustavující zasedání Akademického senátu Univerzity obrany

23. 9. 2020

• Po více než šesti měsících od svého zvolení se poprvé sešli noví členové Akademického senátu univerzity na svém ustavujícím zasedání v pátek 18. září 2020. Funkční období předchozího senátu bylo v souvislosti s epidemickou situací prodlouženo speciálním zákonem až do 12. září 2020.
Více...

Cool je být chytroň! Univerzita obrany se představila na Festivalu vědy

7. 9. 2020

• Najít minu zahrabanou v písku, obléci si pyrotechnický ochranný oblek, či udržet kuličku v rovnovážné poloze – to vše si mohli vyzkoušet návštěvníci stánku Univerzity obrany na Festivalu vědy s JMK. Letošní ročník této tradiční akce se uskutečnil v pátek a v sobotu na Dopravním hřišti na brněnské Riviéře.
Více...

Elektronický boj tématem workshopu na Univerzitě obrany

31. 8. 2020

• Dne 26. srpna proběhl v prostorách Klubu Univerzity obrany pracovní workshop k tématice elektronického boje (EB), nad kterým převzala záštitu Fakulta vojenských technologií v osobě proděkana pro vnější vztahy a rozvoj podplukovníka Jana Farlíka. Ten všechny zúčastněné přivítal v úvodním vystoupení společně se zástupcem ředitele sekce zpravodajského zabezpečení plukovníkem Josefem Havlíkem.
Více...

Do kurzu základní přípravy nastoupilo 382 nových studentů Univerzity obrany

10. 8. 2020

• V pondělí 10. srpna to před kasárny Dědice opět po týdnu vypadalo, jako by vyškovští pořádali Den otevřených dveří. Civilisté se sem začali sjíždět již kolem 6. hodiny ranní a časem jich postupně přibývalo a přibývalo. Jen objemná zavazadla dávala tušit, že pobyt plánují na delší dobu. Tentokrát šlo o nově přijaté studenty Univerzity obrany v Brně, kteří však musí před zahájením studia nejprve úspěšně absolvovat kurz základní přípravy ve Vyškově.
Více...

Vítáme nové studenty

Noví studenti prvního ročníku nastupují ke studiu. Na Univerzitě obrany jim v začátcích pomůže Průvodce prváka.

 • Erasmus University Charter
 • Projekty evropských strukturálních fondů
 • LinkedIn
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme