Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19

V souvislosti s nouzovým stavem v ČR zapříčiněným onemocněním COVID-19 nařídil rektor-velitel Univerzity obrany v návaznosti na rozhodnutí nadřízených stupňů rezortu MO pokračovat v omezeném provozu školy, který zahrnuje:


 • je zrušena výuka ve všech typech a formách studia. Akreditované studium je zabezpečeno distanční formou;
 • jsou zrušeny všechny konference a semináře, kulturní, sportovní a společenské akce;
 • za účelem minimalizace rizika nákazy jsou veškeré činnosti školy redukovány na nezbytně nutné agendy s účastí minimálního potřebného počtu zaměstnanců na pracovištích školy;
 • je omezen osobní kontakt zaměstnanců s třetími osobami na nezbytně nutnou úroveň;
 • jsou zrušena plánovaná jednání nebo neformální schůzky příslušníků a zaměstnanců UO, které se konají mimo rezort MO, s výjimkou jednání svolaných v souvislosti s řešením krizových situací;
 • jsou zrušeny stravovací služby ve vojenských stravovacích zařízeních UO;
 • všichni zaměstnanci UO jsou povinni dodržovat preventivní a karanténní opatření vydaná hlavní hygieničkou MO, zejm. používat ochranné prostředky. 

 


Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity obrany

25. 3. 2020

• Ve dnech 3. až 12. března 2020 proběhly volby do Akademického senátu Univerzity obrany ve všech jedenácti volebních obvodech. Volební komise provedly volby v souladu s vnitřním předpisem Volební řád Akademického senátu Univerzity obrany. V průběhu voleb nebyly volebním komisím podány žádné námitky.
Více...

Nasazení vojenských zdravotníků Univerzity obrany

23. 3. 2020

• V rámci aktuální situace se příslušníci Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany z Hradce Králové aktivně zapojují do odborné činnosti jak v rámci armádního, tak i civilního zdravotnictví, aby byly účinně využity odborné schopnosti a personální kapacity tohoto významného vzdělávacího a vědeckého pracoviště v boji proti šíření epidemie Covid-19.
Více...

Docendo discimus v poli

16. 3. 2020

• Družstvo studentů v klínové sestavě opouští úkryt lesa a začíná se přesouvat nechráněným prostorem. Vojákům pod nohama čvachtá voda, která zde stojí v malých kalužích mezi travnatými ostrůvky. Náhle je skupina napadena nepřítelem a po zjištění jeho síly zahajují členové družstva adekvátní reakci. Druhákům velí o rok studijně starší četařka Dominika Činčalová, a zcela tak naplňuje motto své vojenské školy – učíce jiné učíme sebe.
Více...
unob baner-300x500.jpg


 • Erasmus University Charter
 • Projekty evropských strukturálních fondů
 • LinkedIn
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme