Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany
 


Vychází nové číslo Listů Univerzity obrany

4. 3. 2021

• Kam bude směřovat rozvoj Univerzity obrany pod vedením vzešlým z loňské volby akademického senátu, vysvětluje nová rektorka UO plukovnice gšt. Zuzana Kročová v rozsáhlém rozhovoru v právě vycházejícím čísle Listů Univerzity obrany. Mnohé napoví již samotný titulek rozhovoru – Chci změnit atmosféru uvnitř školy. V dalším článku se představuje Katedra vojenské robotiky, nedávno zřízená součást univerzity, která reaguje na rychlý rozvoj v oblasti umělé inteligence a automatizace. Atraktivní snímky přibližují průběh prosincového kurzu přežití v guyanské džungli, jež byl tentokrát předčasně ukončen kvůli koronavirové nákaze. Pandemická situace v České republice se stále nelepší, proto přinášíme dva příspěvky, ve kterých profesorka Vanda Boštíková popisuje aspekty vzniku pandemií a šíření respiračních onemocnění. Na letošní rok připadá 70. výročí vzniku Vojenské technické akademie, tento fakt připomíná první ze série článků, které se věnují historii této vzdělávací instituce. Na zbývajících stranách pak únorové číslo LUO přináší další informace o dění na jediné vojenské vysoké škole v ČR.
Více...

Lékaři FVZ hovořili ve Snídani s Novou o situaci v chebské nemocnici

1. 3. 2021

• Přesně 14 dnů poté, co v rámci pomoci českému zdravotnictví při zvládnutí přetíženosti nemocnic pacienty s nákazou covid-19 nastoupili do chebské nemocnice, hovořili podplukovník doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., a kapitánka MUDr. Blanka Kupsová o své práci v pořadu Snídaně s Novou.
Více...

On-line workshopy na CBVSS: analyzování budoucího strategického prostředí

26. 2. 2021

• Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií zorganizovalo ve dnech 27. ledna a 18. února dva on-line workshopy: „Science fiction and its use in foresight analysis" a „War gaming and its use in foresight analysis". Obě události byly organizované v rámci aktivit pracovní skupiny NATO STO SAS-154 „Future strategic environment assessment: Framework for analysis", jejímž cílem je vytvoření rámce pro analyzování budoucího strategického prostředí ve prospěch obrany státu.
Více...

Absolvent UO byl u dosažení významné letové mety flotilou „Albíků“

12. 2. 2021

• Před několika dny dosáhlo pardubické Centrum leteckého výcviku (CLV), které spadá pod strategický státní podnik LOM PRAHA, s. p., významné profesní mety – 20 tisíc letových hodin na vojenských letounech L-39C Albatros. Tohoto důležitého profesního milníku bylo dosaženo na cvičném proudovém letounu s evidenčním číslem 0445, pilotovaném studentem zaškolovacího výcviku poručíkem Ladislavem Valouškem z 21. základny taktického letectva, jenž je absolventem Univerzity obrany. Spolu s ním byl v kabině přítomen instruktor Václav Tyrychtr.
Více...

Letošní kurzy generální štábu mají své názvy

11. 2. 2021

• Ceremoniál udělování čestných názvů kurzům generálního štábu, jejichž garantem je Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, se ve středu dopoledne odehrál vzhledem k protiepidemickým opatřením pouze distančně. Účastníci kurzů se s představiteli Univerzity obrany, Centra a vedení AČR setkali virtuálně v prostředí MS Teams.
Více...

Profesor Chlíbek uveden do funkce děkana FVZ

10. 2. 2021

• Již podruhé převzal profesor Roman Chlíbek řetěz děkana Fakulty vojenského zdravotnictví UO. Ovšem z důvodu nezbytných protiepidemických opatření se tak nestalo během tradiční inaugurace, ale za omezeného počtu účastníků během ceremoniálu uvedení nových funkcionářů FVZ do funkce, který se v reprezentačních prostorách fakulty odehrál v úterý 9. února dopoledne.
Více...


Jednou větou

Rozhovor s rektorkou-velitelkou Univerzity obrany v Brně plukovnicí gšt. doc. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., v Českém

rozhlase Hradec Králové najdete zde.


Více...
 

  • Erasmus University Charter
  • Projekty evropských strukturálních fondů
  • LinkedIn
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme