Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úvodní stránka Univerzity obrany
 


Univerzita očima studentek

8. 3. 2021

Představa, že armáda a vojenské studium je zejména mužskou doménou, platí stále méně. Důkazem je nejen zvolení plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzany Kročové, Ph.D, jako první ženy do čela Univerzity obrany, ale i samotný 23% podíl studentek mezi všemi studujícími na této vojenské škole. Ženy si navíc už rozhodně nevybírají pouze specializace, díky kterým pak mohou výkon své služby strávit pouze v teple kanceláře. Mezi absolventkami jsou dnes už i úspěšné pilotky, velitelky průzkumných nebo i mechanizovaných jednotek. Využili jsme příležitost svátku, připadajícího na dnešní den, a o pohled na studium na naší univerzitě jsme požádali dvě studentky, které si na Fakultě vojenského leadershipu osvojují velitelskou a manažerskou specializaci. Vzhledem ke svému budoucímu profesnímu uplatnění v armádě si přály zůstat v anonymitě, říkejme jim tedy například Mirka a Alice.
Více...

Památný den: bitva u Sokolova 8. března 1943

8. 3. 2021

• První vystoupení československých vojáků na východní frontě v boji proti nacistickému Německu a jeho spojencům v roce 1943 je známé jako bitva u Sokolova. Když se podíváme blíže na toto první bojové vystoupení, objevíme nemálo hrdinství, sebeobětování a snahy dokázat, že Čechoslováci ve druhé světové válce nesložili zbraně a byli připraveni bojovat.
Více...

Vychází nové číslo Listů Univerzity obrany

4. 3. 2021

• Kam bude směřovat rozvoj Univerzity obrany pod vedením vzešlým z loňské volby akademického senátu, vysvětluje nová rektorka UO plukovnice gšt. Zuzana Kročová v rozsáhlém rozhovoru v právě vycházejícím čísle Listů Univerzity obrany. Mnohé napoví již samotný titulek rozhovoru – Chci změnit atmosféru uvnitř školy. V dalším článku se představuje Katedra vojenské robotiky, nedávno zřízená součást univerzity, která reaguje na rychlý rozvoj v oblasti umělé inteligence a automatizace. Atraktivní snímky přibližují průběh prosincového kurzu přežití v guyanské džungli, jež byl tentokrát předčasně ukončen kvůli koronavirové nákaze. Pandemická situace v České republice se stále nelepší, proto přinášíme dva příspěvky, ve kterých profesorka Vanda Boštíková popisuje aspekty vzniku pandemií a šíření respiračních onemocnění. Na letošní rok připadá 70. výročí vzniku Vojenské technické akademie, tento fakt připomíná první ze série článků, které se věnují historii této vzdělávací instituce. Na zbývajících stranách pak únorové číslo LUO přináší další informace o dění na jediné vojenské vysoké škole v ČR.
Více...

Lékaři FVZ hovořili ve Snídani s Novou o situaci v chebské nemocnici

1. 3. 2021

• Přesně 14 dnů poté, co v rámci pomoci českému zdravotnictví při zvládnutí přetíženosti nemocnic pacienty s nákazou covid-19 nastoupili do chebské nemocnice, hovořili podplukovník doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., a kapitánka MUDr. Blanka Kupsová o své práci v pořadu Snídaně s Novou.
Více...

On-line workshopy na CBVSS: analyzování budoucího strategického prostředí

26. 2. 2021

• Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií zorganizovalo ve dnech 27. ledna a 18. února dva on-line workshopy: „Science fiction and its use in foresight analysis" a „War gaming and its use in foresight analysis". Obě události byly organizované v rámci aktivit pracovní skupiny NATO STO SAS-154 „Future strategic environment assessment: Framework for analysis", jejímž cílem je vytvoření rámce pro analyzování budoucího strategického prostředí ve prospěch obrany státu.
Více...

Absolvent UO byl u dosažení významné letové mety flotilou „Albíků“

12. 2. 2021

• Před několika dny dosáhlo pardubické Centrum leteckého výcviku (CLV), které spadá pod strategický státní podnik LOM PRAHA, s. p., významné profesní mety – 20 tisíc letových hodin na vojenských letounech L-39C Albatros. Tohoto důležitého profesního milníku bylo dosaženo na cvičném proudovém letounu s evidenčním číslem 0445, pilotovaném studentem zaškolovacího výcviku poručíkem Ladislavem Valouškem z 21. základny taktického letectva, jenž je absolventem Univerzity obrany. Spolu s ním byl v kabině přítomen instruktor Václav Tyrychtr.
Více...


Jednou větou

Rozhovor s rektorkou-velitelkou Univerzity obrany v Brně plukovnicí gšt. doc. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D., v Českém

rozhlase Hradec Králové najdete zde.


Více...
 

  • Erasmus University Charter
  • Projekty evropských strukturálních fondů
  • LinkedIn
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme