Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE COVID-19

DOCENDO DISCIMUS

 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE COVID-19Hygienická opatření na Univerzitě obrany se řídí nařízením ministerstva obrany. Pro veřejnost jsou platné tyto pokyny:

 • Schůzky a jednání příslušníků UO mimo rezort jsou omezeny jen na aktivity nezbytně nutné k zajištění chodu rezortu Ministerstva obrany a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu.
 • Jednání veřejnosti s příslušníky UO lze realizovat výhradně elektronickou, telefonickou, popř. písemnou formou.
 • Příjem veškerých dokumentů od subjektů mimo UO se přijímá pouze prostřednictvím podatelny UO; upřednostnit elektronickou formu předání na adresu: podatelna@unob.cz.
 • Akce s účastí většího počtu osob v prostorách UO jsou zrušeny.
 • Na vstupu do vnitřních prostor UO je povinné použití dezinfekce rukou a namátkově je měřena teplota příchozích.
 • Ve všech vnitřních prostorách UO je nařízeno používat ochranné prostředky dýchacích cest, dbát na zvýšenou hygienu rukou a dodržování dostatečných rozestupů. 
Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme