Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE COVID-19

DOCENDO DISCIMUS

 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE COVID-19Hygienická opatření na Univerzitě obrany se řídí nařízením ministerstva obrany. Pro veřejnost jsou platné tyto pokyny:

  • Schůzky a jednání příslušníků UO (osobní kontakt) se třetími osobami jsou v maximální míře nahrazeny distanční formou (písemný, elektronický či telefonických kontakt). Osobní kontakt je možný pouze v nezbytně nutných případech. Schůzky a jednání v nezbytných případech se provádí za zvýšených hygienických opatření. 
  • Příjem veškerých dokumentů od subjektů mimo UO se přijímá pouze prostřednictvím podatelny UO; upřednostnit elektronickou formu předání na adresu: podatelna@unob.cz
  • Akce s účastí veřejnosti jsou zrušeny.
  • Při vstupu do vnitřních prostor UO je povinné použití dezinfekce rukou a namátkově je měřena teplota příchozích. Ve všech vnitřních prostorách UO je nařízeno používat ochranné prostředky dýchacích cest (FFP2, KN95), dbát na zvýšenou hygienu rukou a dodržování dostatečných rozestupů (min 1,5m). 
  • Je zakázán vstup do vnitřních prosto UO osobám u nichž se projevují příznaky akutního respiračního onemocnění nebo sdílí domácnost s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění covid-19 a které byla nařízena izolace a to po dobu 5 dnů ode dne nařízení izolace této osobě.
Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme